И здравната реформа се смалява

Петър Москов

След като вицепремиерът Ивайло Калфин прокара пенсионна полуреформа, която не решава проблема с дефицитите на НОИ, и здравният министър Петър Москов е на път да повтори неговия опит.

Първите известни подробности да очакваното със затъен дъх разделяне на здравните пакети на основен и допълнителен, за който ще има листи на чакащи, показват, че министерството е подходило твърде предпазливо. Резлутатът – едва шест клинични пътеки (от над 300) в допълнителния пакет, показва отстъпление от шумно прокламираните цели на здравната реформа.
Това не е окончателния текст на наредбата и предстои дейностите да бъдат остойностени. Но посоката като че ли е ясна – мълчалива отмяна на здравната реформа.

Тя предвиждаше в основния пакет, за който няма да има доплащания, да останат социално-значимите заболявания – сърдечно-съдовите , онкологичните, майчино и детско здраве. Няма да се плаща и за спешните случаи. В допълнителния пакет ще се лекуват заболявания, които търпят отлагане. Това, по предварителна информация, са заболявания в гастроентерологията, урологията, УНГ, очните болести, рехабилитацията, също и клинични пътеки в хирургията, съдовата и челюстната хирургия, ендокринологията, ортопедията.

Министерство на здравеопазването е подходило много предпазливо към разделянето на пакетите, като голяма част от дейностите остоват в основния пакет, коментира пред БНР доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването. Той заяви, че няма логика едновременно да се разделят пакетите и да се запазят лимитите за прием в болниците, които карат шефовете на здравни заведения да се държат като чиновници. По думите му няма значение дали Здравната каса ще плати дадена медицинска дейност след месец или след два, както и какъв е смисълът да чака пациента, след като болницата има капацитета да го оперира и този месец.

Все пак има и положителна новина – част от заболяванията, които сега водеха до постъпване в болница, ще се лекуват амбулаторно. Това е стъпка към т. нар. еднодневна хирургия и разтоварване на разходите за болнично лечение. Сериозни резерви крие и селективното договаряне с болниците.

Съществени елементи от здравната реформа все още не са довършени. На първо място, това е Националната здравна карта, която по думите на министъра ще се забави малко заради местните избори и новата лекарствена политика, която се натъкна на проблем, след като доставчиците на 800 лекарства без аналог обявиха, че ще обжалват наложените им задължителни отстъпки. НЗОк няма да плаща за тези лекарства за домашно и онколечение, ако не е предоставена задължителната отстъпка, която е 20% до края на годината и 10% догодина.

НЗОК разкри някои от причините за преразхода

Здравеопазване

Здравната каса не представи цялостна оценка за причините, довели до надхвърлянето на заложените в бюджета й разходи през миналата година.

Докладът съдържа анализ за преразхода и препоръки за оптимизирани на разходи в някои раздели, но в други (болниците) изводите са спестени.

Разходите на НЗОК за лекарства през миналата година са нараснали с 9% и са достигнали почти 600 млн. лева. Това се дължи на увеличаване на включените лекарства, включване на иновативни скъпи лекарства и липса на критерии за изписване на скъпоструващи лечения по протоколи. В списъка с иновативни лекарства относително най-много пари са дадени за лекарството за псориазис Устекинумаб (1.5 млн. лв., но само за 8 месеца), което е над 6000 лв., като касата плаща по-голямата част от сумата.

По видове заболявания най-големият ръст е при лекарствата, заплащани за пациентите с редки болести (24%), доста по-скромно – при трансплантираните и онкоболните. От 2011 г. когато НЗОК пое лекарствата за редки болести сумата е нараснала тройно. Данните показват, че става дума за много малко на брой пациенти, които се лекуват със скъпи иновативни лекарства, които нямат алтернатива. Бюджетът за онколекарства, заплащани по клинични пътеки обаче е надскочен със 72 млн. лева. Данните показват, че когато болниците са провеждали обществени поръчки цената на опаковка в отделните лечебни заведения, платена от НЗОК е по-ниска от рефорентната стойност по Позитивния лекарстван списък 2.

Касата предлага да се стимулират лекарите да предписват генерични лекарства, да се създаде отделен фонд за редките болести, да се прави преглед на лекарствата, които се раимбурсират на 75% и 100%. Освен това НЗОК има идея списъкът на заболяванията, за които плаща, да се актуализира на две години.

Според отчета постоянният ръст на разходите за лекарства се дължи на влошената демографска ситуация – много възрастни хора с повече от едно заболяване.

В раздела за болниците прави впечатление, че лечебните заведения, с които касата има договор, е намалял от 377 на 350 към 31 декември 2014 г. Но към 31 март 2015 г. те вече са 354. Има сериозна неравномерност – например, в Пазарджик и Благоевград има 14 лечебни заведения – колкото в по-голямата Стара Загора и два пъти повече от Русе. Пазарджик сред първенците и по брой договори за клинични пътеки.

Хоспитализациите (приема в болници) през миналата година са се увеличили с 4.5% и достигат 2.07 милиона.

В обемистия доклад са посочени някои от причините за свръххоспитализациите – т. нар. запуснати случаи (пациенти, които не са търсили помощ), финансови причини (например, при деца от малцинствата), трудно подвижни пациенти, които не могат да достигнат до поликлиниката, пациенти, които влизайки в болница, пестят от потребителска такса и т.н.

Данните в доклада говорят за злоупотреба със саноториумите. Много голям ръст имат хоспитализациите по клинична пътека №244 – Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат (става дума за санаториално лечение). През нея са преминали 112 хиляди души, като ръстът е с 37 на сто.

По КП №7 (тя има сложно име, но се отнася до увреждания на междупрешленните дискове) увеличението е с 14% . Много голям ръст има по КП №298 – Системно лекаствено лечение на солидни тумори – с 13%.

Добрата новина е, че по клинична пътека №141 – Раждане, ръстът е с 3%. (По данни на НСИ през 2014 г. броят на живородените се увеличава с 1 007 деца, или с 1.5%, но има хора, които не раждат в болници)

При клиничните процедури има много голямо увеличение в разходите за хемодиализа.

При 27% от медицинските проверки (за спазване на изискванията за хоспитализация и др.) и 29% от финансовите проверки на болници са открити нарушения. Сравнително малка част (предимно медицинските проверки) са установили, че трябва да се връщат суми от болниците. Общо от възстановяване на суми и санкции контролните органи на НЗОК са събрали 11 млн. лева.