Закон предвижда пенсиониране на възрастни лекари и учители

НОИ

Депутати предлагат да се възстанови възможността работодателят да прекратява с предизвестие трудовия договор на работник и служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Подобна мярка поискаха наскоро от БСК, но законопроектът на Милко Багдасаров и негови колеги се отнася само до работещите пенсионери в публичния сектор.
Според тях той е част от мерките за борба с младежката безработица. В България през последното тримесечие на 2013 г. безработните са 411,6 хиляди, 64% от които са на възраст до 35 години. Страната ни е на първо място по относителен дял на младежи между 15- 24 години, които не работят. Безработните младежи с висше образование са 23,4% от тях, мотивират се вносителите.
От друга страна общият брой на навършилите 63 г. за мъжете и 60 г. за жените са 147 хил. души. От тях 34 774 са заетите в публичния сектор, като 13 925 са работещи пенсионери. По статистически данни работещите навършили пенсионна възраст, които не са пенсионери са 20 849, като в тази цифра са и лицата, които нямат необходимия осигурителен, както и заетите по служебно правни отношения, чиито права на пенсия и работа са регламентирани в Закона за държавния служител.
В областта на образованието, сред педагогическия персонал заетите до 35 годишна възраст са само 9%, а учителите над 55 г. са над 30 на сто. Навършилите 60 години учители са 5243. Голямото неизвестно е дали има интерес от младите към учителската професия.
Законът ще засегне и възрастните лекари.

Стажовете равни на трудов договор

Закони

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които регламентират стажовете след завършено висше или средно образование за младежи до 29-годишна възраст без професионален опит по придобитата професия или специалност.

Със законопроекта, предложен от МС се регламентира договорът за стажуване като самостоятелен вид трудов договор. Такъв договор ще може да се сключва с един и същи човек само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Продължителността на стажа и възнаграждението ще се договарят между страните по договора. В 14-дневен срок след края на стажа работодателят ще издава препоръка, с която младежът да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели. (Вижте още за стажовете)

Друго изменение предвижда работодателите да отчитат пред Инспекцията по труда положеният извънреден труд веднъж годишно, а не както досега – всяко полугодие. Предлагат се и промени, свързани със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори.

Депутатите отхвърлиха на първо четене законопроекта за промени в Кодекса на труда, внесен от ПГ на ПП ГЕРБ. Парламентът не прие на първо четене и промените в Кодекса на труда, предложени от ПГ на Партия Атака. Тези промени предвиждаха солидарна отговорност на собственика на фирмата и на длъжностни лица за неизплатени трудови възнаграждения.

Парламентът прие на първо четене Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда потребителят да може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект (например при онлайн пазаруване) в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както е сега. В рамките на този срок потребителят ще може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. С този проект, внесен от правителството още през миналата година, се предвижда още Законът за потребителските кредити да се прилага и за заеми под 400 лева.