Животинският дух

В тази книга Джордж Акерлоф и Робърт Шилър обясняват как ирационалните емоционални и психологически фактори се подценяват…