Tag Archives: ДЦК

Доходността на десетгодишните държавни ценни книжа (ДЦК) на Холандия падна до най-ниско ниво от 500 години, тоест от 1517 г. и достига 1% годишно. Данните са на анализаторите от Bank of America Merrill Lynch, на което се позовава Business Insider. Историческата справка включва редица страни от Европа и показва подобни исторически рекорди и за други…

Read more

Министерството на финансите пласира при много голям интерес 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева. Среднопретеглената доходност е 3,09 процента. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 260 базисни пункта. Постигнатата доходност е по-ниска от преобладаващата доходност през миналата година. Но спредът спрямо германските облигации, което може да се…

Read more