Рекордно ниска доходност в Европа

ДЦК на Германия

Доходността на десетгодишните държавни ценни книжа (ДЦК) на Холандия падна до най-ниско ниво от 500 години, тоест от 1517 г. и достига 1% годишно. Данните са на анализаторите от Bank of America Merrill Lynch, на което се позовава Business Insider.
Историческата справка включва редица страни от Европа и показва подобни исторически рекорди и за други страни. Например, доходността по десетгодишните облигации на Франция достигна 0.62% годишно – най-ниско ниво от 1746 г., тоест почти за 270 години. Аналогичният показател за книжата на Испания достигна най-ниско ниво от 1821 г. (под 2% годишно), за облигациите на Италия- от 1807 г. (около 2%). Не толкова отдавна – през 2012 г., 10-годишните книжа на Испания бяха над 7%, всявайки голям смут в еврозоната, а сега са по-скъпи от американските (доходността е обратно пропорционална на цената).
Германските ДЦК също са близо до исторически минимум въпреки агресивната смяна на дефлация и хиперинфлация в паричната история на страната.
За сравнение доходността на десетгодишните облигации на САЩ през юли 2012 г. падна до 1.45% годишно – най-ниско ниво от 1790 г. Сега американските 10-годишни ДЦК са на 2.11 на сто.

Но не за всички трендът е низходящ. Гръцките 10-годишни ДЦК се търгуват на 9.437% доходност днес – понижение спрямо 10.07% преди обявяването на споразумение в рамките на Еврогрупата. Но само преди три месеца тази доходност бе 7.46 на сто.

Руските облигации обаче се търгуват с доходност от 7.6% за книжата с падеж 2018 г. – повишение с 0.2 процентни пункта в резултат на понижението на рейтинга от Moody’s до ниво, определяно като „боклук” – Ba1 с отрицателна перспектива. Показателно е, че по-дългосрочните книжа с падеж 2043 г. са с по-ниска доходност – 6,9% годишно.

Българските 10-годишни ДЦК, които бяха на 2.65% при обявяването на средносрочната програма за емисия на дълг от 8 млрд. евро, вече понижиха доходността си до 2.486% – няма емпирични доказателства в подкрепа на тезата, че обсъждането на новия дълг плаши пазарите.
Цената на книжата с падеж 2014 г., емитирани от правителството на Пламен Орешарски, се повиши до 105.5% от номинала, показват данни на борсата в Люксембург.

Повишението на цените на държавния дълг в ЕС до голяма степен е предизвикано от политиката на евтини пари на ЕЦБ и сравнително слабото търсене на кредит.

Лихвите намаляват, но рискът расте

МФ

Министерството на финансите пласира при много голям интерес 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева. Среднопретеглената доходност е 3,09 процента. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 260 базисни пункта.

Постигнатата доходност е по-ниска от преобладаващата доходност през миналата година. Но спредът спрямо германските облигации, което може да се приеме като оценка за суверенния риск, расте.

държавни ценни книжаПредложени бяха книжа за 50 млн. лв. , като общият размер подадените поръчки достигна 181,03 млн. лв., като правят впечатление голямата сума на несъстезателни поръчки и поръчки на пенсионни фондове. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 50,00%, следвани от пенсионните фондове с 46,54% и застрахователните дружества с 3,46%.

Големият интерес е добра новина за МФ, което трябва да пласира значителен дълг (8 млрд. лв.) тази година. По-голямата част от него – 6.9 млрд. лева обаче ще бъде пласирана на външните пазари. За вътрешния пазар са определени малко над 1 млрд. лева (нето), като по-значителните емисии са в началото на годината. Именно това обяснява и сравнително високото търсене на книжа.

Според емисионния календар на МФ общо през януари и февруари  трябва да бъдат пласирани книжа за 750 млн. лева, като следващият голям аукцион – за 200 млн. лева е на 19 януари. Големите падежи по вътрешен дълг са през септември и декември, когато трябва да бъдат платени извънредни краткосрочни емисии от 2014 г.

Това е първата емисия след като S&P понижи рейтинга на страната и на пръв поглед последиците не са драматични.

На външните пазари обаче ефектът от понижението на рейтинга е по-видим, като издадените през юни 2014 г. 10-годишни ДЦК паднаха рязко след понижението на рейтинга, но също така рязко поскъпнаха тази година. Доходността им е 2.72%.еврооблигацииКнижата на Българския енергиен холдинг, които реагираха на новината от S&P с понижение до рекордно ниска стойност, отново се понижават в началото на годината. В момента те се търгуват на 96% от номинала си, което е доходност от почти 5.5%. Спадът отразява и високия риск на самата компания, след като през декември новият изпълнителен директор на НЕК Петър Илиев заяви, че компанията е натрупала задължения за 3.5 млрд. лева и загуби от продажбата на регулирания пазар над 850 млн. лв.

БЕХ