Две банки привличат спестявания за 1 млрд. лева

Банка ДСК

Банка ДСК изпреварва Уникредит Булбанк и към 30 септември има печалба от 195 млн. лева срещу 192 млн. лева на най-голямата българска банка. Двете банки дават почти две трети от печалбата на банковата система, която през деветте месеца е 613 млн. лв. Те също така са привлекли нови депозити за почти 1 млрд. лв.

Добри резултати през третото тримесечие имат ОББ и Сосиете Женерал Експресбанк, в резултат на което печалбата им достига съответно 50 млн. лева и 29 млн. лева.

Загубата на Пиреос нараства от 18 на 25 млн. лева, а на БАКБ – от 8 на над 9 млн. лева. Токуда увеличава отрицателния резултат до 5.5 млн. лева. Общо пет банки са на загуба през деветмесечието, но през третото тримесечие и други институции са били изправени пред намаляваща или отрицателна възвращаемост.

Към 30 септември възвръщаемостта на активите на банките е 1.03%. Нетният размер на кредитите с просрочие над 90 дни е 10.48% (за 27-те банки без КТБ и ТБ „Виктория“), показват данните на БНБ. Три месеца по-рано те бяха 10.57%.

Откроява се продължаващият ръст на депозитите – с 1.6 млрд. лева, като голямата част се дължи отново на първите две банки. Заради търсенето на стабилност се увеличават и привлечените средства при някои по-малки институции (таблица).

Депозитите в ПИБ намаляват с над 400 млн. лв. спрямо 30 юни. Само депозитите на граждани се съкращават от 5.54 млрд. лв. към 31 март до 5.2 млрд. лева на 30 юни (това е денят, когато банката отвори врати след атаката) и до 4.95 млрд. лева към 30 септември. Кредитите, отпуснати от банката, растат от 6.16 млрд. лева към 30 юни на 6.35 млрд. лева.

При ОББ също има съществено понижение на депозитите, но то се дължи изцяло на депозити на други банки, докато гражданите и фирмите леко увеличават вложенията си.банки