БАН: Част от фирмените дългове са фиктивни

Бизнесмен

Близо 168 млрд. лв. е задлъжнялостта на фирмите, а малко над 52 млрд. лева дължат фирми на други фирми. Междуфирмените задължения са нараснали с 2 млрд. лева. Около 1 процент от дължимите пари са закъснели с повече от 90 дни, отчете Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките.

Не бива да се прибързва да се правят изводи, защото задълженията трябва да се имат предвид заедно с вземанията, т.е. колко са нетните задължения, коментира резултатите проф. Митко Димитров пред БНР. Второто, което прави впечатление, е, че просрочените задължения са много малък процент от тези общи задължения, според него.

Според изследването, извършено сред 200 фирми, предприемачите не са обезпокоени, защото освен задължения, имат и вземания. За първи път темпът на нарастване на вземанията на предприятията е по-голям спрямо темпа на нарастване на задълженията им. За икономистите на БАН това е ясна тенденция за оздравяване на българската икономика.
Почти 19% от анкетираните мениджъри са отговорили, че когато нямат пари да покриват дълговете си, освобождават персонал.
„Тяхното увеличение се дължи на една бизнес стратегия на фирмите да продават с разсрочено плащане, а не е дефект на икономиката. 5,9% от фирмите се разплащат след три до пет години, т.е. те са се договорили да се разплатят тогава“, коментира д-р Ивайло Янков от БАН пред БНТ.

Повече от половината предприемачи, участвали в изследването на БАН, смятат, че задлъжняването между фирмите е резултат от кражби с ДДС и фиктивна задлъжнялост.
Отлагането на плащанията към доставчици е най-често предприеманата мярка за справяне с финансовите проблеми, но част от фирмените дългове са фиктивни с цел да се прикрие или източи ДДС, както и да се увеличи заплатата на шефовете, тъй като на 36.6 на сто от управителите на дружества трудовите възнаграждения пряко зависят от постигнатите финансови резултати, а за 18.9 процента – частично.
Според изследването, основна причина фирмите да нямат пари са свиващите се пазари. Забавените плащания от държавата и общините са обяснение за дълговете между фирмите за 42 процента от предприемачите. Едва на 1 на сто от компаниите се е наложило да търсят допълнително финансиране заради невърнат ДДС от държавата.
52% от фирмите предпочитат да си платят банковите кредити заради високите лихви по тях и да трупат дълг към доставчици.
Прави впечатление, че фирмите, които работят за износ, са много по-стабилни от компаниите, които работят за вътрешния пазар, коментира още проф. д-р Гарабед Минасян от БАН.