Калфин лансира смела промяна на трудовите договори

Танева и Калфин

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин представи предложения за промени в трудовото законодателство, които включват въвеждане на еднодневен трудов договор. Това е смела и полезна промяна, стига да се изпипат детайлите. Тя ще заробити не по-рано от юни.

Първоначално договорите ще бъдат прилагани в сезонната селскостопанска работа, като при успех ще бъдат използвани и в други сектори с кампанийна заетост. „Договорът ще даде възможност работодателите да наемат по-гъвкаво работници и безработните да си увеличат дохода без да има опасност да си загубят социалните придобивки. За въвеждането на тези договори ще се наложат промени в няколко закона“, обясни  Калфин.

С еднодневения договор ще се реши един от сериозните проблеми в селскостопанския сектор, свързан с легализирането на работата на сезонните работници. „ Земеделските производители не искат да работят в сивия сектор и тези промени бяха наложителни. С предложенията даваме възможност да се работи легално, без да се ощетяват права на работниците“, допълни министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която също присъства на представянето на проекта пред медиите.

В рамките на една година всеки може да бъде наеман за не повече от 90 дни по този начин.

Трудовите договори ще съдържат данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден. Възнаграждението ще се изплаща лично на работника срещу разписка. За тези договори няма да има длъжностна характеристика и няма да се издава заповед за прекратяването, му стана ясно още днес.

Голямото улеснение и възможността за закупуване на кочани, което ще облекчи назначаването на работниците. Земеделците ще плащат предварително осигуровките за всеки договор, около 5 лв. при минималната ставка за бранша, а после ще попълват само формуляра.

Представители на синдикатите се обявиха срещу мярката, тъй като можело да се загуби осигурителен стаж, но това все пак е въпрос на информационни системи.

Не става ясно дали ще отпаднат уведомленията за НАП, както и изискванията за договори със служба за трудова медицина.

Предвижда се издаването на наредба на министъра на труда и социалната политика, която установява начина на закупуване на трудовите договори от работодателите. Те ще се купуват от упълномощени лица в системата на Главната инспекция по труда (ГИТ) срещу представен документ от земеделския стопанин за авансово заплатени осигурителни вноски към Националната агенция за приходите. След това ГИТ ще издаде съответния брой разпечатани определен брой екземпляри на трудов договор. Длъжностното лице ще поставя подпис и печат на екземплярите и ще ги вписва в специално създаден за това регистър.

В Кодекса за социално осигуряване се създава нова категория осигурени лица. Лицата, работещи на еднодневни договори, ще бъдат осигурявани за фондове „Пенсии“ и „Трудова злополука и професионална болест“ и ще им бъде внасяна здравна осигуровка. Договорите ще се зачитат за осигурителен, но не и за трудов стаж“.

Осигуряването за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест дава право на осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване трудова злополука и професионална болест до 90 дни след изтичане на договора.

Практиката показва, че  повечето работодатели са съгласни да плащат осигуровки, но самите работници често предпочитат да работят на черно, за да не загубят права.

Работещите на новите трудови договори няма да бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица, които получават, каза министърът. Те ще запазят и правото си на енергийно подпомагане. Хората на социално подпомагане, които ще работят по еднодневни трудови договори, ще бъдат освободени от задължението да полагат 14 дни общественополезен труд.

Втората промяна, която вицепремиерът лансира, засяга гъвкавото работно време. Тя е мотивирана от грижа за работещите майки, но е също така е от полза и в творческите индустрии.

За първи път КТ ще предвиди работно време с променливи граници – работодателят има възможност да определя в рамките на няколко часа от деня задължително присъствие за работника, а останалата част от работното време работникът или служителя планира сам. Необходимо ще е в края на всяка работна седмица да са налице 40 изработени часа. „В момента има възможност за гъвкаво работно време, но има ограничения от това, че всеки може да предупреди работодателя и да си установи работно време в рамките на плюс-минус два часа всеки ден от установеното работно време“, коментира Калфин. Той разясни идеята в някои от дните работникът да може да присъства на работното място минималното определено време като има грижата в определени рамки да си отработи пълното седмично работно време. „Практиката е широко разпространена в европейските институции, като разбира се, това може да става със съгласието на работодателя и само там, където производствения процес го позволява. Когато има извънредни обстоятелства, работодателят ще запази възможността да изисква от работещия да присъства на работното си място и извън посочените няколко задължителни дневни часове“, подчерта още той.

Освен това се предвижда уеднаквяване на продължителността на отпуска за майчинство за четвърто и следващо дете с този за първо, второ и трето дете. Така за четвърто и следващо дете отпускът ще бъде в размер на две години, а не на година и половина, както досега.