Глад за ДЦК доведе до рекордно търсене

пазари

Търсенето  държавни ценни книжа (ДЦК) със срок 10.5 години надхвърли предлагането 3.6 пъти. Това е най-високият показател за търсенето от 2012 г. насам за емисия с такъв дълъг срок.

При предложени 50 млн. лева са постъпили поръчки за 180 млн. лева. При това несъстезателните поръчки (от клиенти на банките, най-вероятно фондове) са били 79 млн. лева, тоест само те са могли да удовлетворят предлагането. При пенсионните фондове има и влияние на поскъпването на акциите.

Този резултат е косвено потвърждение, че забележителният възход на БФБ – София се дължи на многото свободни средства. След като през януари бе отчетено силно нарастване на депозити и стагнация в търсенето на кредити, банките имат излишна ликвидност. Но както показват данните от аукциона това се отнася и за пенсионните фондове и застрахователните дружества.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобири банките – 37,53%, следвани от пенсионните фондове с 34,42%, застрахователните дружества с 14,06%, гаранционни фондове с 7,29%, инвестиционни посредници с 6% и други инвеститори с 0,7 от предложените книжа.

Емисията е с падеж 15 юли 2024 година и се отваря за втори път. На проведения на 10 март 2014 г. аукцион бе постигната среднопретеглена годишна доходност от 3,55%. Това е над най-ниската доходност по емисия с такъв срок от миналата година – 4.26 процента. След този аукцион общото количество в обращение на емисията е 100 млн. лева.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 192 базисни пункта. Трябва да отбележим, че през последната седмица доходността на германските книжа нарасна, а българският пазар (не само БФБ) остава незасегнат от напрежението на световните пазари