2014, видяна 50 години по-рано

Хората обикновено са склонни да преувеличават новостите, когато правят прогнози за бъдещето. Насим Талеб нарича това неомания…