Етикети: роботи

Технологичните революции се оценяват най-добре от разстояние. Най-големите изобретения на 19 век – от електричеството до двигателите с вътрешно горене – промениха условията за живот. Но за работниците, живели по време на това разместване на пластовете, опитът от индустриализацията бе жесток – изнурителен труд в пренаселени и развъждащи болести градове. Съвременната дигитална революция – със…

Чети нататък

Роботите заместват хората във фабриките, а софтуерът съкращава работни места в офисите. Възходът му често се пренебрегва, може би защото е тенденция от поне 30 години. Първият комерсиален микропроцесор е пуснат в продажба през 1971 г. и са били нужни десетилетия, за да се развие екосистемата от технологии достатъчно, за да можем да измерим влиянието…

Чети нататък

Хората обикновено са склонни да преувеличават новостите, когато правят прогнози за бъдещето. Насим Талеб нарича това неомания и посочва като контрапример факта, че основната кухненска посуда е претърпяла малко промени от началото на новото летоброене насам и все още носим същия тип обувки както в Средновековието. Но някои прогнози доближават истината. През 1964 г. Айзък…

Чети нататък