Tag Archives: роботи

Технологичните революции се оценяват най-добре от разстояние. Най-големите изобретения на 19 век – от електричеството до двигателите с вътрешно горене – промениха условията за живот. Но за работниците, живели по време на това разместване на пластовете, опитът от индустриализацията бе жесток – изнурителен труд в пренаселени и развъждащи болести градове. Съвременната дигитална революция – със…

Read more

Роботите заместват хората във фабриките, а софтуерът съкращава работни места в офисите. Възходът му често се пренебрегва, може би защото е тенденция от поне 30 години. Първият комерсиален микропроцесор е пуснат в продажба през 1971 г. и са били нужни десетилетия, за да се развие екосистемата от технологии достатъчно, за да можем да измерим влиянието…

Read more