Етикети: региони

Как да се реши задълбочаващият се проблем с регионалните неравенства? Всеки уважаващ себе си автор на стратегии с държавно финансиране може да представи обемен доклад, който обобщава наличната статистическа информация, както и наличните мерки от различни други доклади. Ще опитам нещо по-бързо – да поразсъждавам само върху две таблици. Едната е от НСИ и показва…

Чети нататък

Политическият шок от Брекзит и избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ доведе до нов интерес на проблемите за регионалното неравенство. И двете получават подкрепа от региони, в които икономическите тенденция не бяха особено благоприятни. И двете бяха реакция, поне отчасти, срещу икономическия успех, на който се радват елитите, концентрирани в относително малък брой…

Чети нататък

Перспективите за подобряване на растежа в икономиката ни са в зависимост от външната среда, но има належащи проблеми от вътрешно естество – нарастващите вътрешнотериториални диспропорции. Този извод прави Центърът за икономическо развитие в последния тримесечен обзор на икономиката. Няма явни знаци да има измерими добри резултати от многото регионални мерки и еврофондовете, става ясно от…

Чети нататък