Отново растат инвестициите в чужбина

Евро

Преките инвестиции на български лица в чужбина през ноември са наполовина на инвестициите, които чуждият бизнес е направил в страната, показват данните на БНБ, съобщени в понеделник. След като през третото тримесечие бе отчетен голям ръст на ПЧИ, основно заради оформянето на инвестицията на „Лукойл” като вноска в капитала, през октомври и ноември ПЧИ достигат 62.3 млн. лево и 96.7 млн. евро. За разлика от друг път, ноемврийските данни не са съпроводени с корекции по данните за предходните месеци.

Общо за периода за януари – ноември 2015 г., инвестициите са на 1467 млн. евро (3.3% от БВП), като са по-високи с 250.6 млн. евро спрямо същия период на миналата година.

През ноември са отчетени повече инвестиции в дялов капитал и е намалял минусът по Дълговите инструменти (тоест получени са повече заеми от чуждестранните компании-майки, отколкото са върнати). Сравнението с 2014 г. е подвеждащо заради прекласифицирането на част от инвестицията на „Лукойл” – от заем в дялов капитал.

По-интересна е промяната в географската структура на инвестициите.

Русия отново е сред водещите инвеститори с вложение в дялов капитал на стойност 80 млн. евро. А Германия изпреварва Швейцария, която „дебютира” в този списък през октомври. Норвегия – родината на „Теленор” също присъства с инвестиция в дълг за 89 млн. евро.pchi

Инвестициите на българи в чужбина са 46.3 млн. евро през ноември, с което се обръща посоката им (през предишните месеци като цяло фирмите връщаха пари, изнесени към бизнеса им в чужбина). Общо за януари – ноември 2015 г. инвестициите в чужбина са положителни и възлизат на 19.3 млн. евро, което все пак е по-малко от 429.4 млн. евро, изнесени през януари – ноември 2014 г.