Отново растат инвестициите в чужбина

Евро

Преките инвестиции на български лица в чужбина през ноември са наполовина на инвестициите, които чуждият бизнес е направил в страната, показват данните на БНБ, съобщени в понеделник. След като през третото тримесечие бе отчетен голям ръст на ПЧИ, основно заради оформянето на инвестицията на „Лукойл” като вноска в капитала, през октомври и ноември ПЧИ достигат 62.3 млн. лево и 96.7 млн. евро. За разлика от друг път, ноемврийските данни не са съпроводени с корекции по данните за предходните месеци.

Общо за периода за януари – ноември 2015 г., инвестициите са на 1467 млн. евро (3.3% от БВП), като са по-високи с 250.6 млн. евро спрямо същия период на миналата година.

През ноември са отчетени повече инвестиции в дялов капитал и е намалял минусът по Дълговите инструменти (тоест получени са повече заеми от чуждестранните компании-майки, отколкото са върнати). Сравнението с 2014 г. е подвеждащо заради прекласифицирането на част от инвестицията на „Лукойл” – от заем в дялов капитал.

По-интересна е промяната в географската структура на инвестициите.

Русия отново е сред водещите инвеститори с вложение в дялов капитал на стойност 80 млн. евро. А Германия изпреварва Швейцария, която „дебютира” в този списък през октомври. Норвегия – родината на „Теленор” също присъства с инвестиция в дълг за 89 млн. евро.pchi

Инвестициите на българи в чужбина са 46.3 млн. евро през ноември, с което се обръща посоката им (през предишните месеци като цяло фирмите връщаха пари, изнесени към бизнеса им в чужбина). Общо за януари – ноември 2015 г. инвестициите в чужбина са положителни и възлизат на 19.3 млн. евро, което все пак е по-малко от 429.4 млн. евро, изнесени през януари – ноември 2014 г.

БНБ зачеркна ръста на инвестициите през 2013 г.

ПЧИ

Преките чуждестранни инвестиции през миналата година са се повишили символично, показаха коригирани данни на БНБ, обявени заедно с платежния баланс за януари. Вложенията у нас през 2013 г. не са 1229.4 млн. евро, както бе отчетено, а са 1092 млн. лева. Това е ръст от само 2 на сто спрямо 2012 г.
Инвестициите в дялов капитал – основният компонент на ПЧИ (това са именно новите заводи, които разкриват работни места, ако трябва да преведем статистиката на езика на политиците) са на най-ниско ниво от 2012 г. Реинвестираната печалба обаче спасява положението и благодарение на нея става възможно ПЧИ да отчетат малък ръст през 2013 г. Инвестициите в Друг капитал (задължения към чуждестранните собственици) са отрицателни, което означава, че предприятията са връщали заеми на компаниите – майки. До корекцията се стигна, след като инвестициите за миналия декември са понижени силно – от минус 135 млн. евро до минус 296 млн. евро. Минусът е заради заемите.

През януари текущата сметка на платежния баланс отчете по-голям дефицит  спрямо същия месец на 2013 г. – 282 млн. евро на фона на 87.7 млн. евро година по-рано. Това не е изненада, след като износът спадна с 11%. Салдото по услугите, макар и положително, намалява двойно до 21 млн. евро, текущите също се свиват два пъти до 25.7 млн. евро. Но пасивът по статията Доход, където се отчитат получени и платени заплати, лихви, дивиденти и пр., намалява драстично – от 148 на 4.8 млн. евро. Данните са предварителни и вероятно това обяснява спада, който е концентриран при дохода от инвестиции – най-вече по-малко платени лихви са отчетени спрямо обичайното.

Финансовата сметка, по която се отчитат инвестициите, заемите и депозитите, отбелязва рязко подобрение. Основната причина е по-малко изнесени пари по сметки в чужбина. Други инвестиции – активи нарастват с 320.9 млн. евро при увеличение от 780.4 млн. евро за януари 2013 г., като промяна е най-вече при депозитите в чужди банки. Преките чуждестранни инвестиции са 58 млн. лева при 71 млн. лева. Трябва да се има предвид, че и тези данни са предварителни.

[textblock style=“2″]

До две седмици Министерският съвет ще гласува промени, които да облекчат бюрократичните процедури пред желаещите да започнат бизнес у нас. Това заяви на среща с представители на бизнеса в Пловдив министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев: „До момента един чуждестранен инвеститор трябваше да попълни приблизително осем декларации, седем формуляра, да има финансови, икономически консултанти, които да му помогнат да попълни документите. В момента това, което сме направили е следното – на четири странички един документ с неговия бизнес-план, самият той може да си го попълни сам“, обясни министърът, цитиран от БНР. Той обеща разрешенията за подкрепа от страна на правителството да се дават по-бързо.

Стойнев заяви също, че в края на миналата година е имало наваксване и така чуждестранните инвестиции са били с 250 милиона евро повече, в сравнение с 2012 година./textblock]