Нови гаранции по заеми за малък бизнес

Евро

Националният гаранционен фонд, поделение на Българската банка за развитие, обяви нова програма, по която ще се покрива рискът по заеми, предоставени от банките за малките и средни предприятия. По нея ще се покрива половината от риска по кредити, предоставени от търговските банки на малки и средни предприятия. Общият капацитет на новата инициатива е за 360 млн. лева.
Целта на новата програмата е да улесни достъпът на бизнеса до финансиране и да бъдат облекчени изискванията за обезпечения. Малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват за финансиране пред търговските банки, а те от своя страна ще получават гаранции по кредитите от НГФ. Ще бъдат гарантирани както инвестиционни кредити, така и кредити за оборотни заеми. По програмата са въведени нови правила, които ще допринесат за по-голяма гъвкавост, бързина и независимост на търговските банки при отпускането на гарантирани от НГФ кредити. Схемата предвижда още и увеличаване срока на гаранциите.

„Смятаме, че разработената от НГФ гаранционна схема ще даде възможност да бъдат реализирани много перспективни проекти, които в момента банките не финансират поради недостигащо обезпечение. Предварително проведохме разговори с представители на търговските банки, за да направим параметрите на програмата атрактивни както за тях, така и за бизнеса. Надяваме се с гаранциите да подпомогнем отпускането на инвестиционни заеми, тъй като по този начин ще бъдат увеличени инвестициите в икономиката и ще бъдат разкрити нови работни места”, коментира председателят на СД на НГФ Илия Караниколов.

Изборът на банки-партньори по новата гаранционна схема вече е стартирал. Търговските банки трябва да изпратят своите заявлени за участие до 10 септември 2013г.

През тази година бяха подписани редица споразумения с търговски банки за гаранции на заеми по Програмата за развитие на селските райони. Очаква се да бъдат гарантирани кредити за повече от 1 милиард лева.
Гаранционната схема ще покрива част от риска по кредити, отпуснати за осъществяване на проекти, одобрени за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.