Митниците обясниха защо спадат приходите им

Внос

Митническата администрация очаква да изпълни 96-97% от заложения размер на приходите в закона за бюджета през тази година. Това става ясно от справка по Закона за достъп до обществена информация (справката бе поискана през юни, преди актуализацията на бюджета).

Съгласно закона за бюджет 2013 г. (преди актуализацията) прогнозата за размера на акцизите за 2013 г. е 4 310 млн.лв., а приходите от ДДС от внос от трети страни – (без вътреобщностните доставки) трябваше да бъдат 4 084,2 млн. лева. Това означава, че Агенция Митници предвижда да не събере до 336 млн. лева от планираните приходи.

Общото очаквано неизпълнение на данъчните приходи, което бе узаконено чрез актуализацията на бюджета е 555 млн. лева. Още тогава стана ясно, че проблемът е в митниците. Само 150 млн. лв. са рисковете за неизпълнение на приходите в Националната агенция за приходите (НАП), заяви по време на дебатите за бюджета през юли депутатът от ГЕРБ и бивш директор на агенцията Красимир Стефанов. В това число 120 млн. лева се дължат на макроикономическата ситуация и 130 млн. лева – на промени в данъчната политика.

Данните за изпълнение на бюджета през първото полугодие показаха сериозно изоставане на приходите от ДДС от внос и акцизи, които се събират от Агенцията. По-конкретно нетният размер на приходите от ДДС от внос към 30.06.2013 година е 1 823.4 млн. лв., което
е 44.0 % от заложените в разчетите за годината. Почти няма изоставане при приходите от ДДС в страната, които са 48.5% от плана при очаквано по-силно второ полугодие. Нетните акцизи от внос, местно производство и внесени в страната от други държави-членки на ЕС акцизни стоки към юни 2013 г. са в размер на 1 806.3 млн. лв. или 41.9 % от предвидените. По същото време на миналата година са били събрани 44.3% от плана.

Основните причини за неизпълнението, според анализа на Агенция Митници са: по-ниският ръст на БВП, спадът при цигарите и намалелият внос на фотоволтаични системи.
От ведомството посочват, че според пролетната прогноза на Европейската комисия, очакваният ръст на БВП през 2013 г. е коригиран на 0.9% (1.8% – зимни очаквания). Занижаването на очакванията пряко рефлектира върху приходите от ДДС от внос и акцизи, според ведомството. Бившият финансов министър Симеон Дянков обаче твърдеше, че приходите са изчислени при 1% ръст на БВП, макар в прогнозата му да пишеше 1.5%.
Липсата на миналогодишния силен внос на фотоволтаични системи е довел до чувствителния спад на приходите от ДДС от внос на инвестиционни стоки за анализирания период. След като средата на изминалата година бяха намалени изкупните цени на електроенергията на фотоволтаични паркове, интересът на инвеститорите да внасят съоръжения за изграждане на фотоволтаични системи спря, посочват от Агенция Митници.
Допълнително проучване на еconomix.bg показа, че вносът на фотоволтаични панели е намалял до 31 млн. лева през първите шест месеца на тази година спрямо 1.082 млрд. лева през цялата 2012 г.
На трето място, се посочва спадът в приходите от акциз от цигари след въведената забрана за пушене на закрити обществени места. Припомняме, че според отчета на „Булгартабак“ легалните продажби на цигари са намалели с 5.9%. Това обяснение обаче се разминава с доклада към бюджета за 2013 г., където бившето ръководство на МФ посочва, че се очаква ръст на акциза от цигари с 50 млн. лева в резултат на мерки срещу контрабандата. Забраната за тютюнопушене бе въведена с активната подкрепа на Симеон Дянков преди разработването на бюджета.

Според отчета за полугодието, нетните постъпления от акциз към края на юни 2013 г. по основни стокови групи, са както следва:
– Акцизите от горива възлизат на 849.4 млн. лв.; В бюджета на Симеон Дянков са заложени 2 070,0 млн. лева, или ръст от 4% спрямо 2012 г. Тоест и тук е налице изоставане.
– Акцизите от тютюневи изделия са в размер на 817.8 млн. лв.; За годината са планирани 1 850,0 млн. лева или ръст с 2.8% спрямо м. г.
– Акцизите от алкохолни напитки и пиво възлизат на 118.6 млн. лв. при заложени 300 млн. лева (ръст от 7%)
– Приходите от други акцизни стоки – електрическа енергия, въглища и кокс възлизат на 20.6 млн. лв. при предвидени 60 млн. лева за годината.
В бюджета за 2013 г. бяха предвидени и допълнителни 30 млн. лева от акцизи поради повишени ставки на газьола и керосина. Законът за актуализацията на бюджета не предвижда такава разбивка на приходите, така че не можем да посочим изоставането спрямо новите прогнозни данни.

[textblock style=“3″]Със заповед на министъра на финансите Петър Чобанов директорът на Агенция „Митници“ Ваньо Танов е освободен от длъжност.
Функциите на директор на Агенция „Митници“ ще изпълнява досегашният й заместник-директор Борислав Борисов. Вчера Танов бе изписан след дълъг престой в болница.
[/textblock]