ЕС събра програмите за финансиране на бизнеса в един сайт

Финансиране

Заработи единният портал за финансиране на Европейския съюз. Той включва данни както за финансирането чрез структурни фондове, така и за банкови заеми и фондове за рисков капитал, финансирани от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд. Има данни за банковия сектор, за небанковите финансови институции, връзки към работодателски организации.

Има много подробна информация и за България. Специално внимание привлича информацията за микрофинансиране, тъй като това е едно от тесните места. Данните позволяват да се идентифицират непознати за широката публика инструменти финансиране на бизнеса, включително два рискови фонда, различни от NEVEQ, Eleven и Launchub, които са заявили, че финансират български проекти. Това са Darby Converging Europe Mezzanine Fund и полският Enterprise Investor. Представени са и институциите, които работят с Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

Порталът заработи миналата седмица и предлага лесно разбираеми, пълни и актуални данни за това как предприемачите могат да получат достъп до над 100 млрд. евро по различни програми за периода 2007-2013 година. Достъпът до необходимите средства е един от най-сериозните проблеми пред малките и средни предприятия в ЕС. През последните две години почти 1/3 от кандидатствалите фирми за банкови заеми са получили отказ и са взели по-малко от поисканите пари.

Финансовите перспективи за европейските малки предприятия от този месец потвърждават, че бизнес средата на европейските МСП се влошава и че банките в еврозоната са повишили своите критерии за отпускане на кредити. Информацията и достъпът до финансиране от ЕС са по-важни от всякога за предприятията, отчитат от ЕК. Малките и средните фирми вече получиха по линия на структурните фондове помощ от около 70 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г.

[textblock style=“1″]Societe Generale Експресбанк подписа споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за кредитната линия за 100 млн. евро. Със средствата ще се финансират проекти на малки и средни предприятия във всички сектори на икономиката.Те ще се отпускат с лихвен процент с 1/4 процентен пункт по-нисък от стандартното.[/textblock]