Без нови преференции за зелена енергия

соларни

Преференциалните цени за изкупуване на електроенергия от ВЕИ ще отпаднат, тъй като България е изпълнила целите за дял на ВЕИ, които трябваше да се постигнат до 2020 г. Това съобщи депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, представяйки предложения за промени в енергийния закон. Те ще бъдат внесени преди второто четене на измененията в закона за енергетика, срокът за което изтича в четвъртък.
Би следвало преференциалните цени да отпаднат за всички нови мощности от ВЕИ от датата на приемане на промените с изключение на новите мощности, работещи с животински отпадъци и торове, съобщи Добрев, който е и председател на парламентарната енергийна комисия.

Това е първа стъпка за отмяна на преференциите, които имаха основен принос за поскъпването на електроенергията през 2012 г., а също така за дефицита на НЕК и за някои проблеми в енергоснабдителните предприятия, чиито разходи не бяха напълно компенсирани. Въпреки това отмяната на тези преференции няма да има голям ефект върху цените, ако се запазят непроменени условията по старите договорите. Справка на economix.bg показва, че през 2014 г. са издадени гаранции за произход на ВЕИ за по-малко от 26 мегавата, включително биогаз и ВЕЦ. Повечето са малки соларни централи, например, проекти на семейни хотели.
Ще останат само преференции за централите от биомаса с най-малко 65% съдържание на животински отпадъци, като това изключва всякакъв вид целулоза, дървесина, силажи. Потенциалът на страната е 10 – 15 мегавата и част от биоцентралите вече са изградени, уточни депутатът.

Добрев обеща и мерки спрямо изкупувания ток от топлофикационните централи, някои от които произвеждат повече електроенергия, отколкото топлоенергия. Имаме предложения и за мерене на топлинния товар във всяка една когенерация с изискване да докажат, че са високоефективни, обясни председателят на енергийната комисия. Мотивът за това е, че голяма част от инсталациите произвеждат повече електротовар, отколкото топлинен товар. Поправките в енергийния закон предвиждат да се изкупува само количеството, определено от регулатора. В случай, че е повече съответната централа да може да го продава или на балансиран или на свободен пазар.
Що се отнася до заводските централи, ще се плаща само за високоефективно комбинирано производство (при което се реализира икономия с 10%). Това е идея, която се опитва още от началото на 2013 г., но дотук бе въведена единствено малко по-ниска цена за не-високоефективното. Ключовият спор ще бъде дали да се даде отсрочка на „Топлофикация„, докато завърши проектът й за модернизация.

Приходите от продажба на въглеродни емисии ще отиват само в НЕК, за да компенсират дефицита й, който е до 800 млн. лева. Добрев твърди, че очакваната сума е 250 млн. лева. Подобна мярка предвиди и правителството на Орешарски, но при по-големи прогнози за ефекта.

Добрев коментира и либерализацията на енергийния пазар от края на тази година. Енергийната борса ще заработи в средата на годината, когато ще бъдат подготвени и внесени за обсъждане отново промени в Закона за енергетиката, каза той, цитиран от Крос.
На нея ще се продават не само излишъци, а по-скоро цялото количество енергия да минава през тази борса, така, както е модела в Румъния“, обясни Делян Добрев. От думите му стана ясно, че ще има фонд, от който да се покриват цените за зелена енергия.

Промените в Закона за енергетика първоначално се отнасяха до бъдещето на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ще се търси консенсус около това да се увеличи съставът на регулатора, а не да бъде разделян на две комисии, съобщи още Добрев. Предложението е комисарите да са 9, както и да има два отделни състава – като общ състав комисарите от ДКЕВР да приемат част от решенията, а отделните специфични решения да се вземат в два отделни състава, обясни Добрев. Председателят на реулаторната комисия ще бъде един и за двата състава.

Държавната финансова инспекция ще проверява всички дружества с регулирани цени освен тези под 200 киловата, предвижда друга промяна.
Добрев обясни, че НЕК няма да бъде разделян на четири компании, каквато информация се появи във в. „Труд“.