Tag Archives: Дания

Така нареченият данък уикенд разпалва духовете вече четири месеца. Тъй като първата публикация по темата се появи в този сайт през септември, за нас е важно да съдействаме за нейното изясняване в интерес на добросъвестните данъкоплатци. Затова потърсихме примери за прилагането на директивата на ЕС. Според нея когато стоките, представляващи част от активите на стопанска…

Read more

Решението на ЕЦБ да въведе за първи път отрицателни лихвени проценти се посреща със смесица от любопитство и тревога. Особено критични са в Германия, където асоциацията на спестовните асоциации реагира остро. Наложеното от ЕЦБ понижение на лихвите вече принуди германците на пестят по-малко (до 10.30 % от дохода през 2013 г. спрямо 11.50 % през…

Read more