Етикети: данъчен кодекс

Министерството на финансите обяви пакет от промени в данъчните закони, в допълнение към вече известните проекти, които засягат промяната в единната сметка, въвеждането на режим на касово отчитане, обратното начисляване на ДДС и увеличаването на акцизите. Промените засягат пет закона и това вероятно е последната порция изменения в данъците, предхождаща приемането на бюджета. Тъй като…

Чети нататък