Какво ще се промени в правилата за кредитиране

Пари

Реформата на законите, свързани с банковото кредитиране, очевидно няма да засегнат само реализацията на обезпеченията при лоши кредити и таксата за предсрочно погасяване.

През седмицата станаха известни подробности за проекта, подготвян от депутати от БСП, който ще засегне не само ипотечните кредити. В същото време и Реформаторският блок обяви идеите си.

Предложенията и темите за дискусия ще засегнат следните въпроси:

– едностранната промяна на лихвите и обвързването й с пазарен индекс или референтен процент;
– таксите по заемите, включително таксата за предсрочно погасяване на ипотечните заеми, която вероятно ще бъде ограничена до 2%;
– редът за обявяване на заемите за предсрочно изискуем (чл. 417 от ГПК) и начинът на изчисляване на наказателната лихва;
– редът за реализация на обезпеченията и осигуряване на повече прозрачност на търговете;
– режим на потребителска несъстоятелност, въвеждане на абсолютна давност и частично опрощаване на остатъка от дължимото след реализация на обезпечението.
– регулаторен орган.

Предложението на БСП предвижда БНБ да се заеме със защитата на кредитополучателите, в допълнение към типичната й функция да защитава интересите на вложителите. Сега тази функция има Комисията за защита на потребителите, която открито признава, че не успява да следи банките и фирмите за бързи пари. Освен това депутатите от лявата партия разширяват приложното поле на регулациите и до заемите за бизнес.
Те предлагат лихвите да бъдат обвързани с пазарен лихвен процент (ЛИБОР или СОФИБОР) и да отпаднат всички такси по кредитите, освен тези, които покриват разходи (като таксата за оценка на обезпечение).
Според „Капитал“ наказателната лихва за просрочие по заем да бъде максимум ОЛП + 10%, вместо действащата по кредита на клиента лихва + 10% годишно. Освен това се предвижда при промяна на лихвен процент или такса клиентът се уведомява предварително и тя влиза в сила само ако той се съгласи.

Ако ипотекираното жилище е единствено и се продаде за по-малка сума, отколкото е дълга, остатъкът да се раздели между банката и клиента вместо той да връща цялата сума. Това е предложението, за което се застъпва и депутатът от ДПС Йордан Цонев. От негови изявления стана ясно, че проектите на БСП и на ДПС ще се обединят. Предполага се, че ако се въведе подобна мярка, тя ще важи само за нови заеми.

Предложенията на Реформаторския блок включват:
– Да бъде въведен пазарен референтен лихвен процент.
– Банките да доказват вземанията си в съда по общия ред – като всеки търговец (да паднат думите “и банките” в Чл. 417, т. 2 от Гражданско-процесуалния кодекс, който позволява бързо снабдяване с изпълнителен лист).
– Длъжникът да има право да обжалва цената на продавания си от банка имот чрез промяна в чл. 435, ал. 2 от Гражданско-процесуалния кодекс.
– Да бъде забранена таксата „предсрочно погасяване“ след първите 12 вноски.
– Закон за Финансов Омбудсман – нов орган, който да действа като арбитър за ефективно, бързо и безплатно за клиентите извънсъдебно решаване на спорове между финансови институции и техните клиенти.
– Ефективен регулаторен орган, извън Българската народна банка, за регулиране на търговските практики на банките и другите финансови институции.
– Закон за несъстоятелността на физическите лица.


Всичко за Банковата реформа