Северна България получава с пъти по-малко пари от Южна

пари

Северна България е получила 2.7 пъти по-малко пари, отколкото Южна, показват обобщени данни за договорените и платените средства по оперативните програми, финансирани от ЕС, получени по Закона за достъп до обществена информация.
Общо в трите региона на Северна България са постъпили 2.5 млрд. лева, докато в южните райони – 6.7 млрд. лева. Фактът, че столицата се намира в Южна България, не би трябвало да играе голяма роля, тъй като статистиката отчита отделно проектите, които се изпълняват на територията на цяла България и нямат регионален характер. Те са за над 4.1 млрд. лева.
Най-бедният регион – Северозападна България, е получила най-малко пари от еврофондове – за 820 млн. лева (6% от всички средства и 9% от разпределените по региони). По-малко от 60 млн. лева са стигнали до Монтана. Враца обаче се е преборила за 232 млн. лева – повече отколкото например Русе.
Най-много средства са попаднали в Югозападния район – 3.3 млрд. лева, в това число 2.05 млрд. лв. в София. Дори без столицата този район получава повече от всеки от трите северни района.
С 584 млн. лева Бургас изпреварва по-големи области като Пловдив (483 млн. лева) и Варна (356 млн. лева).
Данните хвърлят сянка на съмнение върху решението на досегашното правителство да няма регионални програми, както е в други европейски страни.
Друга аномалия в разпределението на европейските средства е насочването им предимно към държавни институции, за което вече писахме.
[fb_button]