НАП: Ще изпълним плана на 100%

Данъци

До края на годината приходите, събирани от НАП ще достигнат 14,3 млрд. лв., което е 100% от годишния план, и с над 700 млн. лв. повече спрямо 2013 г.

Съобщението е реакция на изявлението на финансовия министър Румен Порожанов, според когото се очертава неизпълнение на приходите с 900 млн. лева. Ако прогнозата на НАП е правилна, то цялото неизпълнение трябва да се запише на сметката на Агенция „Митници“. Както economix.bg писа, до голяма степен това се дължи на преувеличените прогнози на приходите от акцизи и особено ДДС при внос.

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от НАП за седемте месеца на годината са над 8,1 млрд. лв., което е с 400 млн. лв. повече от постъпленията за същия период на миналата година. Отчитайки и най-ниските нива на т.нар. „задържан“ ДДС за последните 7 години, то реалният ръст на приходите надхвърля 500 млн. лв. спрямо м.г.

Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица, за седемте месеца достига 1,3 милиарда лева или ръст от над 230 млн. лв. спрямо миналата година. Постъпленията от корпоративни данъци са над 960 млн. лв. или увеличение с 10 млн. лв.; приходите от данък върху добавената стойност са малко над 2 млрд. лв. или увеличение с 86 млн. лв. спрямо края на юли 2013 г.

При осигурителните вноски общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са 3,4 млрд лв., което е с над 350 млн. лв. повече от миналата година.

„Данните ми дават увереността да твърдя категорично, че НАП ще събере минимум 100% от планираните за годината приходи, като този резултат не е случаен. В последните 6 месеца създадохме и изпълняваме план за подобряване на събираемостта, в който се наложиха и редица извънредни мерки. Трябва да отбележа, че наши действия по никакъв начин не нарушават партньорско отношение към коректния бизнес и поддържането на безпрецедентно ниски нива на т.нар. задържан ДДС“, каза по повод събираемостта изпълнителният директор на агенцията Бойко Атанасов.