Над 17% от ДДС измамите – със зърно

Златанова

Над 17% от измамите с ДДС през последните три години са в сектора на търговията със зърно, става ясно от отговор на НАП по Закона за достъп до обществена информация. Този дял непрекъснато расте, като през миналата година е достигнал 26.4%.

Общо зърното, месото, захарта и горивата формират една трета от всички доставки със случаи на измами с ДДС през периода 2010-2012 г., като делът им расте от 26% през 2010 г. до 41% през миналата година.

Силно намаляват измамите със строително-монтажни услуги  – от 13.3% до 3%. В същото време измамите с други храни са се увеличили от около 3% до 8.5%.

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се променя и Законът за ДДС именно заради измамите със зърно.

Механизмът за обратно начисляване за зърнени и технически култури до края на 2018 г. се въвежда с преходните разпоредби на този законопроект. Основната цел от въвеждането на подобна мярка е в краткосрочен план да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами и да се увеличи събираемостта на приходите.

Единната сметка няма да се разделя за данъци и осигуровки, стана ясно от решението на правителството. С промените в кодекса се възможност да се погасят първо главниците за данъци и осигуровки, на които сроковете за плащане са изтекли. Погасяването първо на главниците спира начисляването на лихви и предотвратява натрупването на нови задължения.

Също така, в производствата по принудително изпълнение по ДОПК се предоставя възможност за даване на разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения. Удължава се с една година срокът за плащане на публичните задължения, които е изтекъл преди 1 януари 2008 г. Така няма да се прилага редът за погасяване по чл. 169, ал. 4 от ДОПК.

Свързани статии

[related limit=“3″]