Етикети: Мястото на България на световния пазар

През периода 1995 г. – 2012 г. българският износ е станал по-концентриран около малко на брой продуктови групи, докато вносът се е разнообразил. Износът на Румъния има най-сходна структура на българския. Това показва анализ въз основа на търговските индикатори на UNCTAD. Коефициентът на концентрация на българския износ (за всички страни) се повишава от 0.09 на…

Чети нататък

Стоките, при които България има най-голям дял на международния пазар, са предимно необработени суровини, показва проучване на economix.bg. С най-голям дял на световния пазар е износът на слънчоглед – 14% от световната търговия. Данните за дела в световната търговия са за 2012 г., а групирането на стоките е по комбинираната номенклатура (4 знака). Те са…

Чети нататък