Етикет: Мястото на България на световния пазар

07
апр.

Каква е търговската специализация на България?

износ

През периода 1995 г. – 2012 г. българският износ е станал по-концентриран около малко на брой…

03
апр.

Кои български стоки са с най-голям дял на световния пазар

Слънчоглед

Стоките, при които България има най-голям дял на международния пазар, са предимно необработени суровини, показва проучване…