Край на таксите за роуминг от 15 декември 2015 г.

Бизнесмен

Доставчиците на интернет няма да могат вече да блокират или забавят определени услуги поради икономически или други причини, съгласно последния вариант на Телекоминикационния пакет на ЕС, одобрен от Европейския парламент в четвъртък. Депутатите приеха и премахването от 15 декември 2015 година на таксите за роуминг за използване на мобилен телефон в друга страна от ЕС.

„Парламентът иска да премахне таксите за роуминг за телефонните разговори, текстови съобщения и мобилен интернет до 15 декември 2015 г. и иска да подобри управлението на радиочестотния спектър, за да се развие 4G и 5G в цяла Европа“, заяви докладчикът за Телекомуникационния пакет Пилар дел Кастильол

Депутатите приеха и текст, с който се налага забрана на таксите за роуминг (допълнителните такси за телефонни разговори, текстови съобщения и мобилен интернет в друга страна членка) в рамките на ЕС от 15 декември 2015 година. Те обаче отбелязват, че ако се констатират злоупотреби с роуминг услугите, по изключение ще могат да бъдат налагани допълнителни такси.

Еднакъв интернет достъп за доставчиците на услуги

Депутатите искат ясни правила, които да не позволят на интернет доставчиците да популяризират едни услуги за сметка на други. Доставчиците на интернет ще продължат да имат възможността да предлагат специализирани услуги с по-високо качество, като видео по заявка и изключително важните за бизнеса „облачни“ приложения, дотолкова, доколкото това не е „в ущърб на достъпността и качеството на услугите за достъп до интернет“, предлагани на други фирми или услуги.

Депутатите съкратиха и списъка на Европейската комисия за „изключителни“ случаи, в които доставчиците ще имат право да блокират или забавят достъпа до интернет. Сред тях са изпълнение на съдебна заповед, запазване на сигурността на мрежата или предотвратяване на временно натоварване.

Членовете на ЕП подчертават, че достъпът до интернет трябва да се предоставя в съответствие с принципа на „неутралността на мрежата“, което означава, че всичко, което е част от интернет трафика трябва да се третира еднакво, без дискриминация, ограничения или външна намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, устройство, услуга или приложение.

 

Мобилните разговори не поевтиняват автоматично

телефон

От 14 април влизат в сила нови правила за тарифиране на разговорите на мобилните оператори, които могат да доведат да тяхното поевтиняване, но това няма да стане автоматично.

Става дума за първоначалното блоково тарифиране, което зависи от избрания тарифен план. Досега потребителите на мобилните оператори плащат по системата 60+, тоест отчитат реално изговорените секунди след първата минута.. Това означава, че например разговор с времетраене 5 секунди се отчита за 60 секунди. Първоначалната продължителност се намалява на 30 секунди, но това важи само за определени планове.

Това се отнася и за фиксираните услуги, но няма да се отнася до роуминга.

Промяната бе направена с решение на КРС за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, публикувано в Държавен вестник, бр. 4 от 14 януари.

Повече информация ще се вписва в индивидуалните договори, като важни клаузи, например срок или условия за едностранна промяна, ще бъдат оформяни в получер шрифт.

Операторите вече са задължени да въведат лимит за мобилен интернет от 50 лева като при достигане на 50% от кредитния лимит са длъжни да информират клиента. Това се прави заради многото случаи на неволно ползване на интернет през телефона, а също и заради по-трудната преценка за реалното потребление. Потребителите, които искат да са наясно с използвания трафик могат да свалят някои от популярните мобилни приложения за следене на потреблението си.

Промяната на тарифирането няма да стане автоматично, а с преподписване на договор. КРС задължава мобилните оператори да предложат поне две тарифи с посекундно тарифиране след 30-ата секунда. От Мобилтел например все още нямат такива планове, но ще ги обяват до дни. От Виваком имат само един тарифен план с 30+, но ще добавят нови. От компанията обявиха, че ще бъде възможна смяна на тарифния план в някои варианти без удължаване на договора. От съществено значение ще бъдат другите условия на тези планове.

Новият начин на тарифиране  няма да засегне абонатите, които не надвишават включените безплатни минути в тарифните им планове.