„Литекс Моторс“ поиска фалит

Литекс Моторс

Единственият производител на автомобили в България „Литекс Моторс“ е поискал обявяване в несъстоятелност, показват данни от Търговския регистър. Съдията е оставил молбата без движение, тъй като тя не е била придружена от списък на кредиторите и финансови отчети. Иск за несъстоятелност е подал и един от кредиторите на предприятието – „Булстрад Виена иншурънс груп“.

Искът е предшестван от преместване на централата – от село Баховица, където е заводът, в „Литекс Тауър“, София, а членовете на СД – физически лица, са сменени с юридически лица.

Извършени са и поредица имотни прехвърляния, като най-интересно е прехвърляне на ипотека във връзка с цесия, с която Интернешънъл Асет Банк прехвърля вземанията си от завода (а вероятно и на други свързани лица) на „Литекс“ АД. По този начин собственикът на „Литекс“ вероятно дава предимство на ИАБанк пред останалите кредитори.

Това е поредният длъжник на КТБ, чиито вземания вероятно няма да бъдат събрани. Друг длъжник от групата на „Петрол“ – „Алфа Кепитъл“ също сам поиска несъстоятелността си.

Според данни от ktbfiles.com задълженията на „Литекс Моторс“ са били 76 млн. лева при затварянето на КТБ на 20 юни 2014 г. и по-късно са погасени чрез прихващания. Това погасяване послужи за вдигане на залозите през 2015 г.. Прихващанията не са развалени.

Вписан е залог в полза на „Литекс комерс“ на стойност 12.03 млн. лева, впоследствие частично заличен. След това, през 2015 г. поредица производствени активи са прехвърлени на „Торинекс“, а то ги продава на „Ловеч Моторс“, преименувано на Българска автомобилна индустрия. Върху една от основните производствени сгради е вписана ипотека в полза на ИАБанк (която сега се прехвърля) за задължение на „Литекс Моторс“.  Освен това заводът в Баховица е съдлъжник по друг заем на „Ловеч Моторс“, дружеството, което пое активите на завода. „Ловеч Моторс“ или Българска автомобилна индустрия още през 2015 г. е скъсало преките връзки с Литекс, като негов едноличен собственик е Андон Радославов Димитров (директор на „Литекс Бус“ и ПФК „Литекс“).

Дълготрайните активи и имоти на „Литекс Моторс“ през 2015 г. са били незначителни, а общо активите му (71 млн. лева) се състоят предимно от вземания. Дружеството отчита загуба от 5.4 млн. лева при приходи от 56 млн. лева. Активите на Българска автомобилна индустрия през 2015 г. са били 69 млн. лв., приходите – 5 млн. лева, като е формирана минимална печалба от 48 хил. лв.

В официалната позиция на дружеството се посочва, че на 17.02.2017 г., от Корпоративна Търговска Банка (н) е подадена втора по ред искова претенция към „Литекс Моторс“ АД на стойност 57 032 821, 60 лева.
Молбата за несъстоятелност е подадена с цел запазване на дружеството, интересите му и интересите на други негови кредитори, и по препоръка на юридическия екип, уточняват от „Литекс Моторс“. От кметството в Баховица заявиха, че нямат информация. През миналия януари имаше твърдения, че заводът е спрял работа.

„Литекс Моторс“ е сред 20-те най-големи длъжника на КТБ. От тях 14 дружества вече са с поискана или обявена несъстоятелност, показва ktbfiles.com .