Лихвите по ипотеките – колкото депозит преди 3.5 години

Левове

Лихвите по новите жилищни заеми в лева продължиха да падат и през май те са на ниво 6.84%. Толкова са плащали банките в началото на 2010 г. (а през 2009 г. и повече – до 8.24%) по срочните влогове в лева.
Другата интересна тенденция, която показва лихвената статистика на БНБ, обявена днес е категоричното предпочитание на левовите кредити пред тези в евро. Не само жилищните заеми, но и заемите за бизнес са по-изгодни в националната валута (това е така от месеци).
Заемите за предприятия – най-динамичната част от пазара, поевтиняват през май, както на годишна, така и на месечна база. Средният процент по левовите бизнес кредити спада рязко от 9.11% през април на 7.33% през май, а заемите в евро поевтиняват от 8.67% на 7.55%. Най-евтини са малките (до 1 млн. евро) заеми в лева със срок над 5 години – 5.98%.
ЛихвиПри кредитите за граждани тенденцията е предимно към понижение на процентите. Ръстът при потребителските заеми е съпроводен с понижение на годишния процент на разходите при тях. През май 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове е 10.75%, а по тези в евро – 9.64%. При жилищните кредити в левове той е 6.84%, а по жилищните кредити в евро – 7.20%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава много силно на годишна база с 1.72 пр.п. до 8.52%, а по другите кредити в евро – с 2.53 пр.п. до 7.19%.

При депозитите се запазват тенденциите от началото на годината, когато бе въведен данъка върху лихвите. Растат лихвите по безсрочни сметки (салда) на граждани и срочните депозити на фирми (на годишна база не толкова), а се понижават процентите по срочни депозити на граждани. Средната лихва по срочен фирмен влог е 3.01% в лева и 2.71%. Гражданите получават по 4.06% за левовите си депозити и 3.74% по тези в евро.

КредитиранеИнтересна е и динамиката на новите кредити, която също бе обявена днес. Тя показва сравнително добра активност при заемите за бизнес. Но въпреки промоциите обемите на ипотечните кредити са доста ниски, особено на фона на предкризисните нива. Потребителските кредити (които са и по-„оборотни“ поради краткия им срок), са по-устойчиви. Прави впечатление преориентирането на кредитополучателите към заеми в левове (графика).

Данните показват още месечно намаляване на новите срочни депозити на фирми с 312 млн. лева и на новите срочни влогове на граждани със 75 млн. лв.

Стани фен във Фейсбук[fb_button]

Проблемните кредити – без промяна

Делът на лошите и преструктурираните кредити (без овърдрафта) замръзна на 23.16% през май, показват данни на БНБ. През април те бяха пак толкова (23.15%). В абсолютно отношение обаче има покачване на проблемните заеми с 4 млн. лева, което се разпределя върху малко по-голяма база.

Намаляват лошите кредити за бизнеса и се увеличават просрочията по потребителски и жилищни заеми, показва още статистиката.

Годишният темп на нарастване на кредитите е 1.4% и се забавя спрямо април, когато е бил 2.2%. Продължават да растат, макар и бавно заемите за бизнеса (с 3.1%), докато кредитите за населението намаляват.

Годишният темп на ръст при депозитите е 6% и е без промяна спрямо април. На месечна база има минимално понижение в абсолютния им размер – 12 млн. лв.