Високорисковите заеми отново на мода в САЩ

Долари

Почти 40% от потребителските кредити (без ипотечните), отпуснати в САЩ през януари – ноември 2014 г., се отнасят към категорията на високорисковите (subprime), показват данни на кредитното бюро Equifax. Нивото им (189 млрд. долара) е най-високо от 2007 г.
Не само банките, но и небанковите кредитни организации имат принос за този ръст. Много от тях са създадени със средства на венчърни капиталисти и хедж фондове. Онлайн платформата LendingTree, която позволява на потенциалните кредитополучатели да изберат най-доброто предложение, през 2014 г. е помогнала на 6700 души да получат съпрайм кредити, което е 8.6 пъти повече от 2013 г. „От епохата, в която да се вземе кредит бе изключително трудно, се преместихме в епохата, в която това е значително по-просто”, отбелязва директорът на компанията по маркетинг Габриел Далпорто.
Това се отразява и на икономиката. През 2014 г. продажбите на автомобили в САЩ се увеличиха до 16.5 млн. бройки, което е ръст с 5.9% спрямо 2013 г. и с 59% спрямо 2009 г. (по данни на Edmunds.com).
Възраждането на subprime помага на хората, смята икономистът от Equifax Денис Карлсън. „Това е добре, докато свири музиката (алюзия с т. нар. игра на музикални столове – бел. ред.), но уязвими са именно тези хора, които няма да издържат икономически сътресения”, разказва професорът по финанси от Университета в Чикаго Амир Суфи.
Небанковите кредитори смятат, че запълват ниша, изоставена от банките. Elevate Credit, създадена през 2013 г., неме е раздала 307.4 млн. доларна необезпечени съпрайм кредити. Процентите по кредитите варират в рамките на 36-365%. Тук има чудесни възможности, сигурен съм, коментира изпълнителният директор на Elevate Кен Рис.

Най-забележителен е ръстът на високорисковите заеми за автомобили. Според Equifax, през януари – ноември в САЩ, са били отпуснати такива заеми за129.5 милиарда долара (+ 68%). Ипотечните високорискови заеми, които бяха в епицентъра на кризата през 2008 г., не растат. От 2009 г. в САЩ се отпускат 4 млрд. долара рискови ипотечни кредити ежегодно, в сравнение с 625.0 милиарда долара през 2005 г. (по данни от Inside Mortgage Finance).
Друг стартъп, който се занимава със събпрайм кредитиране – Fenway Summer – е създаден от Радж Дейт, бивш съветник на Бюрото за финансова защита на потребителите. През януари Fenway Summer се споразумя с Republic Bancorp относно издаването на кредитни карти, които ще станат по-достъпна алтернатива на заемите „до заплата“. Първоначалният лимит по тях e до 500 долара, процентите – 25-30 на сто.