В: Практика

09
май

Кои лица са видни политически личности по ЗМИП?

ДАНС публикува списъка на длъжностите, които се приемат за видни политически личности по смисъла на ЗМИП. Този списък детайлизира лицата по чл….

01
май

Обзор на съдебни решения, свързани с GDPR

gdpr

Разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, по-известен като GDPR затрудняват администраторите на данни и съдилищата, показва съдебната практика. В…

10
апр.

Нови правила за дистанционните продажби и вноса от 1 юли

данъци

От 1 юли влиза в сила пакетът за електронна търговия в ЕС, с който се въвеждат и нови правила за дистанционните продажби,…

02
апр.

Актът за данните може да предизвика промени в GDPR

дигитални данни

Новото законодателство за управление на данните може да доведе до колизия или отмяна на някои от строгите разпоредби на Общия регламент за…

01
апр.

Проект определя как се намаляват пенсиите на осигурени в УПФ

пенсионери

МТСП публикува проект за промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се уреждат въпроси, свързани с преизчисляването на пенсиите…

31
мар.

Управителите са отговорни и за лихвите по невнесени данъци и осигуровки

Закони

Върховният административен съд се произнесе по тълкувателно дело относно прилагането на чл. 19, ал. 1 и 2 от ДОПК. Тази разпоредба, в…