14
юни

Пари в държавата (още) има. Рискът е за бюджет 2023

МФ

Този юни ще бъде посветен на актуализацията на държавния бюджет и заложените в него мерки, свързани с инфлацията. Можем да предвидим реакциите…

Други издания и услуги
Статии
МФ

Този юни ще бъде посветен на актуализацията на държавния бюджет и заложените в него мерки, свързани с инфлацията. Можем да предвидим реакциите…


пари, данъци

Изменението на данъчните закони, което обикновено се разглежда през октомври и ноември, тази година се забави необичайно заради формирането на ново правителство….


пране на пари

Възникналите трудности при прилагането на ЗМИП и новите насоки на FATF ще бъдат обсъдени на обучение, организирано от Медийна лаборатория ЕООД. Освен…


МФ

Този юни ще бъде посветен на актуализацията на държавния бюджет и заложените в него мерки, свързани с инфлацията. Можем да предвидим реакциите…


пране на пари

Възникналите трудности при прилагането на ЗМИП и новите насоки на FATF ще бъдат обсъдени на обучение, организирано от Медийна лаборатория ЕООД. Освен…


ECONOMICS
бизнес

Ефективността – един от най-разпространените термини в икономиката, често има различни значения. Тя  може да означава резултатност или икономичност, но понякога се…