Дигитални издания и услуги
НОРМА

Доставчици, които са извършвали дистанционни продажби за физически лица и други данъчно незадължени лица в страни от ЕС през юли 2021 г.,…


На 31 юли 2021 г. влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия. Спогодбата е обнародвана…


На 20 юли 2021 г. ЕК публикува пакет от законодателни предложения, които сериозно променят законодателството срещу изпиране на пари. Той включва четири…


ОТ АРХИВА

Когато на 5.12.1996 г.  Алън Грийнспан използва израза irrational exuberance, за да опише поведението на инвеститорите в една иначе спокойна реч, светът…


Сякаш съществуват две планети – едната, на която живеем наистина и още една – много по-детерминистична, на която си мислим, че живеем,…


ECONOMICS
бизнес

Ефективността – един от най-разпространените термини в икономиката, често има различни значения. Тя  може да означава резултатност или икономичност, но понякога се…