Тази година е пикът на няколко всеобхватни нови регулации, които засягат всички, но особено банките и дигиталния бизнес. Високите разходи за спазване на законодателството отклоняват бизнеса от създаването на нови продукти и услуги; ще бъдат засегнати бизнес моделите. Ако съществуваше надежден индикатор за измерване на регулаторното бреме, 2018 година сигурно щеше да счупи всички исторически…

Чети нататък

Публикуваната от Министерството на труда и социалната политика прогноза за изплащаните пенсии от универсалните пенсионни фондове тласна дебата за бъдещите пенсии и осигуровки встрани. Вместо да предложи на публиката възможност за информиран избор между варианти за пенсиониране, концепцията предизвика единствено коментари  за това колко малко пари ще ни осигурят пенсионните фондове. Не е ново откритие,…

Чети нататък

Населението в трудоспособна възраст се е свило с 56 хиляди души през миналата година и изпреварва общия отрицателен прираст. Този брой е съпоставим с наетите лица в някои от най-динамичните сектори на икономиката  (например, ИТ и информационни услуги – общо 51 хиляди, финанси и застраховане – 60 хиляди, юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инженерни; рекламни и…

Чети нататък