Дигитални издания и услуги
НОРМА

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане, макар и малко по-късно от обичайното, проект за промени в Закона за ДДС и ЗКПО….


Доставчици, които са извършвали дистанционни продажби за физически лица и други данъчно незадължени лица в страни от ЕС през юли 2021 г.,…


На 31 юли 2021 г. влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия. Спогодбата е обнародвана…


ОТ АРХИВА

Когато на 5.12.1996 г.  Алън Грийнспан използва израза irrational exuberance, за да опише поведението на инвеститорите в една иначе спокойна реч, светът…


Сякаш съществуват две планети – едната, на която живеем наистина и още една – много по-детерминистична, на която си мислим, че живеем,…


ECONOMICS
бизнес

Ефективността – един от най-разпространените термини в икономиката, често има различни значения. Тя  може да означава резултатност или икономичност, но понякога се…