Резюме

Медийна лаборатория ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн. Разкриване на лични данни е възможно единствено в случаите, когато потребителят e дал съгласие, за осигуряване на интересите на издателя на сайта да осигури услугата (тоест в изпълнение на целта, за която най-общо се обработват данните Ви) или в изпълнение на законово изискване.

Медийна лаборатория ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции и да изготвя вътрешни статистики.

Извън тази цел не предаваме Ваши данни на социални мрежи и други технологични компании и не извършваме проследяване на поведението Ви на този сайт, по начин, който може да Ви идентифицира.

Медийна лаборатория ЕООД не предоставя лични данни на своите клиенти на трети лица, включително партньори, лектори и други организации или граждани, които не са част от дружеството.

Можете да поискате достъп, корекция или изтриване на личните си данни, които обработваме. Осигуряваме всички права, дадени Ви от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Правила за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица за нуждите на Медийна лаборатория ЕООД. Правилата се отнасят за информацията, събрана чрез уебсайта ECONOMIX.BG, както и други канали за електронна комуникация, включително чрез електронна поща (email), но не и за информация, събирана офлайн.

В случаите, когато информацията не се събира на законово или договорно основание, във връзка с легитимен интерес на собственика на сайта или за защита на жизненоважните интереси на лицето, от Вас може да се изисква да заявите съгласие с предоставянето и обработката на личните Ви данни. При липса на съгласие може да е невъзможно да получите част от услугите на сайта, включително получаване на уведомление за предстоящи събития и специални условия за регистрация или да бъде затруднена и забавена комуникацията с Вас.

Моля, прочетете внимателно, за да разберете как събираме, използваме и защитаваме Вашите лични данни.

Кой обработва личните данни?

Ако не е указано друго, Вашите лични данни се обработват от:

Медийна лаборатория ЕООД, ЕИК 202453994.

Каква лична информация събираме от хората, които посещават нашия сайт?

Данни, които ни предоставяте:

В зависимост от целта, Вие ни предоставяте следните данни чрез въвеждане в сайта или чрез електронна поща:  Имена, email адрес, физически адрес, (мобилен) телефонен номер, изображения, които сте качили в сайта в качеството на потребител, или други данни.

Медийна лаборатория събира минимално необходимите лични за изпълнение на договорите с клиенти или за реализация на легитимен интерес. Когато е възможно, тази информация е ограничена само до email адрес.

Когато има възможност потребителят може да ограничи чрез действия в профила си публичната достъпност на тази информация.

Данни, които получаваме за Вас при използване на сайта:

Когато използвате сайта, независимо дали се регистрирате, автоматично събираме данни. Ние получаваме за вас следните данни:

– история на покупките;
– история на прочетените статии (при публикуване на коментар);
– история на посетените събития (при участие в събития, ако участникът и лицето, което извършва регистрацията съвпадат)
– IP адрес;
– езиковите и други настройки;
– бисквитки, които може да идентифицират вашия браузър.

Ние събираме в лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване и др.) и за идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.
Когато нелични данни в лог файловете могат еднозначно да бъдат свързани с лични данни, така че да се идентифицира лицето, те също се третират като лични данни.

Кога събираме информация?

Ние събираме лични данни, когато се регистрирате, подавате поръчка, попълвате заявка, попълвате форма за обратна връзка, публикувате отзив, абонирате се за нашия бюлетин или въвеждате информация като коментар или по друг начин на нашия сайт. Ние събираме лични данни и чрез комуникация по електронна поща.

Как използваме вашата информация (Цели на обработката)?

Ние може да използваме събраните лични данни по следните начини:

– За да подобрим функционирането на нашия сайт;

– За анализ на данните за продажби и статистически цели;

– За да обработим Вашите заявки – за покупка на дигитални документи или за доставка на поисканите услуги, в случаите, когато е налице абонамент, включително в случаите на безплатен пробен достъп (договорно основание и преддоговорни отношения);

– За да отговорим на Ваше запитване и друга връзка с Вас (легитимен интерес);

– За проверка на действията, извършвани от даден профил;

– За редакционни цели;

– Регистрация за събитие;

– За да ви изпращаме периодични имейли във връзка с Вашата поръчка или други стоки и услуги, както и на информационни бюлетини (след получаване на съгласие, ако не е свързано с първоначалната цел);

– Изпращане на писма, с които Ви информираме за важни събития във връзка с Вашия профил (договорно основание или легитимен интерес).

Срок за съхранение на данните

Личните данни за потребители на уебсайта с отпаднало основание за обработване се изтриват или анонимизират след настъпване на това събитие.

Отпаднало основание е налице при прекратяване на правоотношенията със субекта на данни , както и при отпаднала необходимост. Срокът започва да тече след изчерпване на всички правни и фактически действия, които следва да се извършват по повод на прекратено правоотношение.

Когато личните данни са събрани на законово основание, този срок се съобразява със законовите изисквания. В този случай, както и при събиране на данни на останалите основания, например, легитимен интерес или договорно основание, може да се предвиди по-дълъг срок – например, в случай на започнала проверка от публичен орган или ако има основание да се предполага, че такава ще бъде започната.

Освен това изтриване на лични данни е допустимо при основателно искане на субекта на данни или въз основа на законово изискване или съдебно решение.

В случаите на предоставяне на непоискани лични данни (например, имена на участници в семинари, които са подадени доброволно), те се изтриват или анонимизират след изтичане на 12 месеца. Изключение се допуска, когато получател на услугата или платец е физическо лице. В този случай се прилагат сроковете за съхранение на лични данни по ДОПК.

Как защитаваме Вашата информация?

На фирмено ниво прилагаме вътрешни правила за защита на личните данни, които определят процедури за защита, ограничения за достъп до защитена информация и отговорност на служителите.

Прилагаме различни мерки за сигурност, когато потребителят попълва форма, потвърждава поръчка или достъпва информацията в своя профил.

Вашата лична информация е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специален достъп и са задължени да спазват конфиденциалността на данните. В допълнение, чувствителната информация и финансови данни са криптирани чрез Secure Socket Layer (SSL).

Ако достъпът до Вашата информация е защитен с парола за достъп до определени раздели от сайта, Вие носите отговорност за запазването на паролата в тайна.

Финансови данни не се съхраняват на нашите сървъри.

Използваме сканиране за вируси и други уязвимости.

Нашият доставчик на хостинг услуги е сертифициран по ISO 27001.

Разкриване на лични данни на трети страни

Възможно е Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число партньори, доставчици и подизпълнители за целите на изпълнение на сключен договор.

Това включва нашият доставчик на хостинг услуги и компаниите, които ни подпомагат в извършването на нашата дейност или счетоводно обслужване.

Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на личните данни, събрани от сайта.

Ние също така можем да разкрием лични данни в случаите и при условията, предвидени в закона, за защита на жизненоважните интереси на нашите клиенти или трети лица, както и за защита на нашето имущество и за предотвратяване на измами и престъпления.

Никаква лична информация, която идентифицира лицето, няма да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама или подобни.

Препратки и услуги на трети страни

Този сайт съдържа препратки към други сайтове или вградено съдържание, например, видео от Youtube.  Тези трети сайтове имат собствена политика за защита на личните данни. Ние не контролираме начина, по който те използват информацията, събирана чрез бисквитки на трети страни. Ако установим, че информацията, която получаваме от доставчиците на такива услуги се свързва с информация, която идентифицира субекта на данни, ще премахнем това съдържание.

Използване на бисквитки

Бисквитките (кукита) са малки файлове, които посетеният сайт или доставчик на услуга изпраща към твърдия диск на Вашия компютър чрез уеб браузър, които позволяват на сайта или на доставчик на услуга да разпознае Вашия браузър или крайно устройство и и да запази информация за Вас. Например, използваме бискитки, за да запомним артикулите във вашата количка за пазаруване или предпочитаният език, валута и т.н. Бисквитки могат също така да бъдат инсталирани от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги.

Сайтът използва два вида бисквитки – “временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство с приключване на сесията) и “постоянни” (които остават на крайното устройство за определен срок). Постоянните бисквитки могат да бъдат изтрити чрез настройките на браузъра.

Получената информация се обработва с цел:
·                     Осигуряване на нормален и качествен достъп до услугите на сайта с всички техни функционални възможности;
·                     Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното Ви устройство, необходими за нормалния достъп и ползване на услугите на сайта и информирането му за липсата на такива;

В използваните бисквитки не/се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.

Имате право по всяко време да откажете съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното  крайно устройство. Чрез настройките на браузъра можете да изберете да бъдете предупреждаван всеки път, когато се изпращат бисквитки. Ако изключите бисквитките, някои функционалности може да не функционират добре.

Права на субекта на данни

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, в това число информация за източника на данните, целите на обработка и предоставянето им на трети лица.

Вие имате правото да поискате актуализация или коригиране, блокиране на обработването или изтриване на Вашите данни.

Вие имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време, което ще има действие по отношение на обработката на данни занапред.

Вие имате право да поискате събраните от вас данни чрез предоставяне на съгласие или на база договор в машинночетим формат, доколкото те са били обработени автоматично.

Вие имате право да възразите срещу обработването за целите на директен маркетинг или срещу автоматично вземане на решения (профилиране).

Можете да упражните правата си като отправите писмено заявление или заявление, подписано със саморъчен или електронен подпис на посочените в края на настоящата политика адрес или еmail. Вие ще получите отговор на искането си в срок от 30 дни, освен ако искането не е прекомерно. В последния случай можем да удължим срока за обработка на заявлението с до два месеца.

Когато става дума за неточни данни, попълнени при регистрация, субектът на данни може да извърши корекцията чрез потребителския си профил.

При възникнали съмнения или затруднения можете да изпратите жалба или запитване на еmail office@economix.bg Също така имате право на жалба до КЗЛД.

Форми за заявка (незадължителни)

Изтриване [gdpr_request_form type="delete"]

Коригиране [gdpr_request_form type="rectify"]

Преносимост [gdpr_request_form type="export-data"]

Жалба [gdpr_request_form type="complaint"]

Използване на сайта от деца

Този сайт не е предназначен за лица под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, можете да използвате сайта само със съгласието на родител или настойник.  В случай че лице под 16 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират Медийна лаборатория незабавно за това

Не се обработват поръчки на лица под 18 години. Регистрацията на такива лица ще бъде изтривана, съответно поръчките им ще бъдат анулирани. Сайтът не носи отговорност, ако лице на възраст под 18 години се е регистрирало, скривайки този факт.

Политика при нарушение на сигурността на данните

Ние полагаме всички усилия за защита на личните данни. Въпреки това в случай на неоторизиран достъп до данните от Вашия профил или нежелано изтриване и/или модифициране на данните, ще Ви уведомим за това незабавно чрез публикуване на съобщение на сайта

Контакт с Комисията за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

Тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Контакт с нас

София 1612

ул. Хайдушка поляна, бл. 33, вх. А, ап.1

Тел. 02 468 9115

Електронна поща: office @ economix.bg

  • Настоящата декларация за поверителност е приета на 23 май 2018 г. и е актуализирана на 14 януари 2019 г.

Вашият коментар