Иванина Манчева

Тази година е пикът на няколко всеобхватни нови регулации, които засягат всички, но особено банките и дигиталния бизнес. Високите разходи за спазване на законодателството отклоняват бизнеса от създаването на нови продукти и услуги; ще бъдат засегнати бизнес моделите. Ако съществуваше надежден индикатор за измерване на регулаторното бреме, 2018 година сигурно щеше да счупи всички исторически…

Чети нататък

Публикуваната от Министерството на труда и социалната политика прогноза за изплащаните пенсии от универсалните пенсионни фондове тласна дебата за бъдещите пенсии и осигуровки встрани. Вместо да предложи на публиката възможност за информиран избор между варианти за пенсиониране, концепцията предизвика единствено коментари  за това колко малко пари ще ни осигурят пенсионните фондове. Не е ново откритие,…

Чети нататък

Няколко изказвания повдигнаха въпроса за това дали не настъпва краят на ниските данъци. Добре известно е, че данъци се вдигат по време на възходящата фаза на икономическия цикъл, а в ЕС на дневен ред е ремонт на облагането (по-скоро на данъчната основа, отколкото на ставките). Изявленията дойдоха в края на миналата седмица. Тонът зададе изказване…

Чети нататък