България (1129) Новини за българската икономика – действащи лица, тенденции, движещи фактори

Публикуваната от Министерството на труда и социалната политика прогноза за изплащаните пенсии от универсалните пенсионни фондове тласна дебата за бъдещите пенсии и осигуровки встрани. Вместо да предложи на публиката възможност за информиран избор между варианти за пенсиониране, концепцията предизвика единствено коментари  за това колко малко пари ще ни осигурят пенсионните фондове. Не е ново откритие,…

Чети нататък

Населението в трудоспособна възраст се е свило с 56 хиляди души през миналата година и изпреварва общия отрицателен прираст. Този брой е съпоставим с наетите лица в някои от най-динамичните сектори на икономиката  (например, ИТ и информационни услуги – общо 51 хиляди, финанси и застраховане – 60 хиляди, юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инженерни; рекламни и…

Чети нататък

Средната цена на готовите апартаменти в София през последното тримесечие на миналата година е надхвърлила 2040 лева (1040 евро), показват изчисления на еconomix.bg на база информация от НСИ. Това е близо до нивата през 2007 г., но все още далеч от пиковите стойности през 2008 г. Данните не включват ново строителство*. Ръстът на цените на…

Чети нататък