Милграм Уилсън

Лауреатите на Нобеловата премия за икономика за 2020 г. Пол Милгром и Робърт Уилсън изучават провеждането на търговете и аукционите, важна област от теорията за устройство на пазарите. Те също така използват резулата от своите изследвания, за да проектират нови формати на аукционите за стоки и услуги, които са трудни за продажба по традиционен начин, като радиочестотите.

Така за осми път от началото на 90-те Нобеловата премия отива за учени, които по един или друг начин са свързани с изследвания върху аукционите. Тази теория води началото си от 60-те години и от работите на Уилям Викри (Нобелова премия за 1996 г.) и Джон Харшани (1994 г.).

В наши дни на аукциони се продават не само предмети на изкуството и антики, но и ценни книжа, редки минерали и енергия. Обществените поръчки също могат да се провеждат на тръжен принцип, както и редица ежедневни дейности – например, намирането на куриер, когато използвате платформа, за да си поръчате доставка до вкъщи, както и пласирането на онлайн реклами..

Използвайки аукционната теория, изследователите се опитват да разберат резултатите от различни правила за наддаване и формати на търга. Анализът е труден, тъй като страните имат стратегическо поведение, като се опитват да основават решенията си не само върху информацията, с която разполагат, но и това, което предполагат, че другите участници знаят.

Според Викри ценността на стока, продавана на закрит аукцион, не зависи от оценките на различните наддаващи и следователно продавачът ще получи еднаква сума при английски и холандски аукцион. Но Уилсън, основавайки се на Харшани, чиито принос е върху теорията за непълната информация, показва, че всеки участник се ориентира по поведението на останалите. В резултат е създадена теория, която разрешава повторни заявки, което намалява влиянието на неопределостта и проклятието на победителя.

Робърт Уилсън разработва теорията за аукциони на обекти с обща стойност – стойност, която предварително е несигурна, но в крайна сметка е еднаква за всички. Примерите включват бъдещата стойност на радиочестотите или квотите за минерали в определена област. Уилсън показа защо рационалните наддаващи са склонни да дават оферти под собствената си най-добра оценка на общата стойност: те се притесняват от проклятието на победителя – т.е. да платят твърде висока цена.

Пол Милгром формулира по-обща теория за търговете, която отчита не само общи стойности, но и частни стойности, които варират в зависимост от наддаващия. Той анализира стратегиите за наддаване в редица известни аукционни формати, демонстрирайки, че форматът може да даде на продавача по-високи очаквани приходи, когато участниците научат повече за приблизителните стойности на другия по време на наддаването.

С течение на времето обществата разпределят все по-сложни обекти като слотове за кацане и радиочестоти. Милгром и Уилсън изобретяват нови формати за търг на много взаимосвързани обекти едновременно, от името на продавач, мотивиран от широки обществени ползи, а не от максимални приходи. През 1994 г. американските власти за първи път използват един от своите аукционни формати за продажба на радиочестоти на телекомуникационни оператори. Практическата реализация на този аукцион носи на американската хазна 20 млрд. долара – двойно повече от прогнозите. След това такъв аукцион с много лотове е приет и от други регулатори.

В началото на века Уилсън се занимава с разработването на аукциони за търговия на алактроенергия.
Преди десетителие Милгром участва в разработването на особен формат на аукцион за продажба на честоти, използани преди за тв излъчване, за широколентов интернет. Този формат, наречен стимулиращ аукцион (incentive auction) предполага два многолотови рунда. При първия се провеждат търговия с низходяща цена, които определят цената, за която тв компаниите са готови да се откажат от правата на честотите, а при втория рунд, който е с растящи цени придобиващите интернет доставцити наддават за освободените честоти. Такъв комбиниран аукцион за първи път е проведен в САЩ през 2017 г., като позволява не само на хазната да спечели допълнителни 10 млрд. долара, но и допринася за общественото благосъстояние чрез по-ефективно използване на ресурсите.

Грамотно организираните аукциони също така подобряват общественото благосъстояние в случаите на приватизация или продажби на ДЦК.