Бизнес тема: ЗМИП и сигналите за нарушения

С участието на САД ФР на ДАНС

 

16 февруари, 10:00-13:00
Събитие в Zoom

Дискусията е насочена към задължените лица по ЗМИП – финансови институции, адвокатски кантори, счетоводни компании, данъчни консултанти, ЮЛНЦ, агенции за недвижими имоти и др.

Местата са ограничени!

Минали събития

СВЕТЪТ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА: Онлайн дискусия

с участието на Евгений Кънев, Любомир Дацов и Румен Радев

Това събитие е приключило. Можете да прочетете репортаж за него.

ЗМИП - основни изисквания

ЗМИП

Уебинарът е предназначен за клиенти на Economix.bg и представлява встъпително обучение по смисъла на ЗМИП.

Той е предназначен за управители на задължените лица по ЗМИП, които сами изпълняват вътрешния контрол по приложението на ЗМИП и ППЗМИП или определените от тях служители на висша ръководна длъжност, както и за персонал, зает пряко с идентификацията и проверката на идентификацията на клиенти и действителни собственици на клиенти.

Програма:

Въведение в ЗМИП – задължени лица и изисквания към тях.
Комплексна проверка – стандартна, разширена и опростена
Видни политически личности
Идентификация и проверка на идентификацията на ФЛ.
Идентификация и проверка на идентификацията на ЮЛ. Допълнителна информация, която може да се включи във въпросника
Идентификация на действителен собственик
Съдържание на клиентско досие
Въпроси и отговори

Това събитие е приключено. Можете да получите  само запис от лекцията.