В: Данъци

27
юли

Съдът на ЕС оспори разпоредба от ДОПК

НАП

С решение от 25 юли Съдът на ЕС е оспорил текст от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК),…

25
май

Износът и вносът за ЕС по нови ДДС правила

Износът и вносът на стоки за страни от ЕС (вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания) ще се…

05
апр.

Готвят се промени за данък Уикенд

МФ подготвя промени в Закона за ДДС, с които ще промени начина на начисляване на т….