В: Данъци

03
сеп.

МФ предлага сериозен данъчен ремонт

пари, данъци

За разлика от миналата година, когато в очакване на председателството на ЕС, МФ отложи съществените измненения…

27
юли

Съдът на ЕС оспори разпоредба от ДОПК

НАП

С решение от 25 юли Съдът на ЕС е оспорил текст от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК),…

25
май

Износът и вносът за ЕС по нови ДДС правила

Износът и вносът за ЕС по нови ДДС правила

Износът и вносът на стоки за страни от ЕС (вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания) ще се…