НАП: В някои случаи данъчен кредит не може да се отказва

НАП е издала указания на 21 юни, които променят практиката по признаване на данъчен кредит.  Според тях когато недействителността на доставка произтича само от действията на доставчика (лицето, издател на фактурата) или негови предходни доставчици, не може да се ограничава правото на данъчен кредит на получателя, ако не бъде доказано въз основа на обективно данни, че получателят на така издадена фактура е знаел или е бил длъжен да знае, че сделката е част от злоупотреба.

Както вече economix.bg писа, до обрата се стигна след серия от дела в Съда на ЕС за необоснован отказ на данъчен кредит и заради заплахата от наказателна процедура срещу България.
В някои случаи, дори при обективна липса на действителна доставка, правото на данъчен кредит няма да може да бъде отказано, пише в документа, който припомня изискванията за документиране на доставките чрез фактурите. За да се откаже данъчен кредит, лицето трябва да е знаело или да е можело да знае, че доставката е привидна (абсолютна и относителна симулация).

„Когато се установи, че лицето-получател по фактурата не е знаело, че участва в привидна доставка (издателят на фактурата не действителният доставчик на стоката или услугата), правото на приспадане на данъчен кредит може да бъде отказано само, ако се установи наличието на ДДС злоупотреба, за която получателят на доставката е знаел или е бил длъжен да знае.“

ИЗТЕГЛЕТЕ ПИСМОТО ТУК