Етикети: отрасли

Разходите за научни изследвания и развойна дейност ще се увеличат от 496 млн. лв. през миналата година на повече от 1.8 млрд. лева през 2020 г. Това е записано в стратегията за интелигентна специализация, която ще служи като база за редица програми, в това число новата ОП „Иновации и растеж”. Тя определя перспективните сектори в…

Чети нататък

България има потенциал да постигне годишен ръст от 4.4% до 2020 г., което надхвърля прогнозата на правителството за 1% ръст тази година. Брутният вътрешен продукт на глава от населението може да достигне до 12 хил. евро при 1164 евро сега. Това твърди Петър Бришимов от консултантската компания A.T. Kearney, а прогнозата бе представена на форум…

Чети нататък