Етикети: open data

Революцията на отворените данни е следващото голямо нещо, което българската администрация пропуска – поради ведомствен феодализъм, недостиг на компетентност и дефекти на информационните системи. Отварянето на масивите от информация ще подобри контрола над държавното управление, което е очевидното предимство. Освен това то ще позволи на много стартиращи предприятия да опитат създаването на иновативни продукти. Резултатът…

Чети нататък