Цонев иска монополите да уведомяват лично за промени на общите условия

Парламент

Банките и монополистите, които оставят съществени клаузи от договорите си в общите условия, ще трябва да уведомят лично клиентите за всяка промяна, предлага Йордан Цонев от ДПС.  Депутатът предлага цяла нова нова глава „Договори при общи условия” в Закона за защита на потребителите.

Съгласно действащото законодателство уредбата на договорите при общи условия се съдържа в Закона за задълженията и договорите – чл. 16, както и в Търговския закон – чл. 298. Съществуващата уредба е твърде лаконична, твърди Цонев.

Обикновено в договорите потребителите декларират, че са получили екземпляр от действащите общи условия, както и че са съгласни със съдържанието им, а на практика не са се запознали с тях. Занапред ще се доказва, че общите условия са предоставени на потребителите, както и, че те са уведомени за предстоящо изменение в съдържанието на общите условия. Те ще се подписват на всяка страница, каквато практика вече съществува при банките. Липсва уточнение за договорите, сключени от разстояние, например онлайн.

Липсата на уведомяване на промени в общите условия е равносилно на едностранна промяна на условията на договора от страна на търговеца, без потребителят да има възможност за адекватна реакция, смята Цонев.

Според неговото предложение фирмите ще уведомяват всеки потребител за промяна на общите условия. От мотивите се разбира, че за уведомяване се приема и публикуване на общите условия на страницата в интернет, но в проекта пише, че потребителите се уведомяват лично, като „търговецът е длъжен да установи факта на лично уведомяване на потребителя за предстоящо изменение в общите условия.“

Това е важно, защото при промяна на общите условия клиентите могат да се откажат от договора, без да дължат обезщетение или неустойки и без да посочват причина. Ако са съгласни с промените, те ще трябва да подпишат от екземпляр от изменените общи условия. Ако са били уведомени, смята се, че са съгласни, ако с изтичане на едномесечен срок от уведомяването не са упражнили правото си на отказ или изразяване на несъгласие.

[textblock style=“3″]Миналата седмица в „Държавен вестник“ бе публикувано  решение на КРС за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Според него ще се вписва информация в индивидуалните договори, като важни клаузи, например срок или условия за едностранна промяна, ще бъдат оформяни в получер шрифт.

Ако не е посочен лимит на услугата по мобилен пренос на данни, по подразбиране ще се смята, че той е 50 лева. А при 50% от кредитния лимит са длъжни да  информират потребителите. Според една от промените предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предлагат на потребителите най-малко две тарифи, при които се прилага първоначален минимален период на таксуване до 30 секунди за изходящи повиквания, като след това таксуването е на секунда. Досега минималният период по някои тарифни планове бе 60 секунди. Това се отнася и за фиксираните услуги, но няма да се отнася до роуминга и ще влезе в сила след три месеца. Промяната на тарифирането ще доведе до поевтиняване на телефонните услуги от 1 април, каза днес в тв интервю председателят на КРС Веселин Божков. [/textblock]