Eмисия нов външен дълг и през 2015 г.

Петър Чобанов, Министерство на финансите

България ще излезе на международните пазари през следващата година, тъй като правителството трябва да изплати емисията глобални облигации в началото на 2015 година. Това е заявил в интервю за Ройтерс финансовият министър Петър Чобанов.

Вчера правителството пласира при много добри условия емисия облигации на вътрешния пазар, което изглежда му дава оптимизъм да продължи да покрива текущите си финансови потребности до края на годината с емисии в левове. При актуализацията на бюджета то получи правото да емитира дълг, включително на външните пазари до 1 млрд. лева. Вероятно тази опция (за оставащата част от дълга) няма да бъде ползвана за емисии в чужбина. А размерът на емисията догодина може да е е по-голям от този, заложен при силно оспорваната промяна на бюджета.

Емисията глобални облигации с падеж на 15 януари 2015 г. е на стойност 1 086.4  млн. щатски долара. Това са книжа с оригинален матуритет 12 години и осем месеца, емитирани като част от брейди сделката, на която се противопоставяше сегашният премиер Пламен Орешарски. Лихвата по тях е 8.25%.

Българската икономика ще отбележи тази година по-нисък икономически растеж от прогнозираното, но ще набере инерция през следващата година, казва още министърът. Причините за това са неблагоприятните бизнес условия в страната и Европейския съюз, както и политическата нестабилност в страната, която кара хората да харчат по-малко и да се насочват към спестяване. Това признание не е изненада, след като през второто тримесечие ръстът бе 0.2%.

Ревизираните прогнози сочат, че растежът през тази година ще бъде между 0,6 и 0,8 процента, но за следващата година се придържаме към текущата прогноза от 1,8% ръст, казва в интервюто Чобанов. „Смятаме, че ще имаме подобрение във вътрешното търсене, заради очакванията ни, че подобрението на бизнес средата ще доведе до повече инвестиции“.

Според Чобанов бюджетният дефицит през следващата година ще бъде по-нисък от сегашния. „Няма да затягаме коланите. Ще се опитаме да имаме паралелно добра фискална политика и да рестартираме растежа“, допълни още той.