Икономисти предлагат отмяна на субсидии и данъци

ИПИ

Икономисти от Института за пазарна икономика предлагат премахване на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове, на държавните субсидии в БДЖ и земеделието, както и на данъците с ниска ефективност. Институтът представи преглед на осем водещи международни изследвания.
Рисковете пред планирания икономически растеж у нас остават и социалното напрежение расте, а в бюджета няма достатъчно буфери казаха още те.
България се представя посредствено във всички световни икономически класации, според ИПИ.
– Слаби резултати (между 40-60%) – в индексите за възприятие на корупцията и този за
право на собственост оценката на България е едва половината от максималната и далеч
от тази на първенеца в ЕС и за двата индекса – Финландия.
– Посредствени резултати (между 60-70%) – индексите за конкурентоспособност,
отворен бюджет, икономическа свобода (Херитидж) и условия за правене на бизнес
класират България по-близо до първенците както в ЕС (Финландия, Великобритания и
Дания за последните два индекса), така и в света.
– Добри резултати (70-80%) – в индексите за икономическа свобода (Фрейзър) и
човешко развитие България се представя добре, като оценката ѝ е около ¾ от
максималната и доста по-близо до тази на водещите страни в ЕС – Финландия и
Холандия.

Експертите предлагат 87 мерки за реформиране на икономиката. Според тях трябва да се премахнат всички данъци, които имат отрицателен ефект – приходите от тях са по-малко от разходите за събирането им и затормозяват бизнеса с допълнителни ангажименти за администрирането им. Такива са данъците върху наследството, върху доходите от лихви, върху застрахователните премии и дивидентите и т.н. Други мерки са премахването на минималната заплата и осигурителните прагове и отмяна на правото на социалния министър да разпростира колективни трудови договори върху цели браншове. ИПИ предлага да се премахне задължителното членство в съсловна организация като изискване за упражняване на професия.

ИПИ настоява за цялостна промяна на процедурата по несъстоятелност – например, датата на фалит да не
предхожда откриването на процедурата с повече от 3 години.

По отношение на образованието те предлагат част от държавната субсидия за университетите да се замени с финансиране на проектна база и да се отреже субсидията за специалности, за които няма търсене на пазара на труда. Друга идея е да се въведе принципът „парите следват ученика“ – родителите да получават ваучери и сами да решават дали детето им да учи в държавно или в частно училище.