В: Практика

01
апр.

Активни схеми по Оперативните програми

По-голяма част от отворените процедури, по които се набират проектни предложения, са насочени към общините или държавни органи, включително самите министерства. Следва…

30
мар.

Прогнозен график за мерките по Програма за селските райони

Земя

Прогнозен график за прием на проекти по 11 мерки по Програма за развитие на селските райони: Мярка 112 „Създаване на стопанства на…

29
мар.

ДВ: Промени в пакета здравни дейности на НЗОК

В днешния брой на Държавен вестник: Правилник за изменение на Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти на Министерство на…

29
мар.

НАП влиза в разгара на кампанията с и.д. шеф

Предстои ново разместване в ръководството на Националната агенция за приходите (НАП),което ще бъде обявено до дни, пише “Труд”. Бойко Атанасов, шеф на…

26
мар.

ДВ: Законът за туризма влиза в сила

В Държавен вестник днес: Публикуван е новият Закон за туризма. Той променя правилата за категоризация, въвежда изисквания за квалификация на екскурзоводите, туристическите…

22
мар.

Нови условия за избор на подизпълнител по еврофондовете

Правителството прие Постановление No69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова…