В: Практика

16
апр.

Къде отиват парите от еврофондове след 2014 г.

евро

Оперативните програми през периода 2014-2020 г все още са на етап обсъждане в работни групи, а информацията за новостите не е много….

12
апр.

Регистрация при получаване и извършване на услуги в чужбина

Данъци

Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС бе въведена през 2010 г. и засяга много сайтове, фирми за консултантски или преводачески услуги, както…

12
апр.

В ДВ: Излезе постановлението за еднократните помощи

Съдържанието на Държавен вестник тази седмица е по-оскъдно от друг път: Бр. 35 от 12 април 2013 г. Министерски съвет Постановление №…

08
апр.

Нова схема за иновации в предприятията

Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност обяви обществено обсъждане на проекто-документите по предстояща схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“. Срокът за приемане…

05
апр.

ДВ: Наредби за осигуряването и енергетиката

Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса…

02
апр.

ДВ: Нови правила за бонуси в застрахователи, фондове и борсови дружества

Съдържание на ДВ от 2 април: Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към…