В: Практика

15
май

Кабинетът форсира плащания по еврофондове

Министерският съвет одобри увеличение на размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми до 65 на сто от стойността на предоставената…

09
май

До 3 млн. лева за проекти за иновации

Дирекцията за еврофондове към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма обяви нова процедура за подбор на проекти по ОП  „Развитие на конкурентоспособността…

30
апр.

Дилемата на малкия бизнесмен – СОЛ или ДУК

Данъци

Собствениците на малки фирми, които са едновременно самонаети лица и мениджъри, по традиция се сблъскват с много трудности при определянето на данъчно-осигурителния…

29
апр.

Изтичат срокове за проекти на фермери и стартъпи

евро

Сроковете по няколко мерки по Програмата за развитие на селските райони изтичат през май. Същевременно Launchub – един от фондовете на Jeremie,…

29
апр.

До 30 април се подават декларации и в Инспекция по труда

На 30 април, заедното с множество данъчни срокове, изтича и срокът за подаване на годишна декларация или уведомление в Главна инспекция по…

19
апр.

Нови програми за субсидирани работни места

Следващата седмица изтича срокът за подаване на заявления за разкриване на субсидирани работни места в резултат на новите мерки на пазара на…