Вестниците: ЦКБ взе хотел Плиска

Икономическа медия

Централна кооперативна банка е купила софийския хотел „Плиска“, става ясно от справка в Имотния регистър, съобщава „Капитал Дейли“. Продавач на хотела е „Бизнес център Изгрев“, а сделката е вписана още през март. Досега от ЦКБ не са обявили покупката, макар че като публична компания трябва да съобщават за по-важни сделки. Възможно е покупката да е „дълг срещу собственост“, тъй като ЦКБ е най-големият кредитор на продавача.

18 000 от проблемните кредити ще станат предсрочно изискуеми точно по Коледа, твърди „Труд“. Според вестника проблемните ипотечни кредити са 35 000. Не става ясно защо половината от тях стават предсрочно изискуеми наведнъж (още повече, че банките се струмят да предоговарят кредити).

Водещата на тема на „Сега“ за заявките за следващия бюджет, а заглавието – „БСП даде нови заявки за бюджетно харчене без покритие“, като се припомня, че съвсем скоро е минала актуализацията на бюджета за тази година. Финансовият министър Петър Чобанов е намекнал за увеличение на пенсиите от 1 януари.

Два варианта за повишаване на възрастта за пенсиониране в зависимост от увеличаването на продължителността на живота е предложил Националният осигурителен институт (НОИ) в съвета за реформа на осигурителната система. И двете предложения отчитат намерението на управляващите да отменят нарастването на възрастта през 2014 г. За отправна точка и при двата варианта служи удължаването на продължителността на живота за мъже и жени за минал период, а не прогнозни данни.

България е на път да изгуби 300 млн. лева за енергоефективност, пише също „Сега“. Едва 40-ина фирми изпълняват „зелени“ проекти по „Конкурентоспособност“, над 400 чакат на опашка за финансиране.

Нова индустриална зона „Тракия“ ще има край Пловдив. Проектът е на „Сиенит холдинг“ и ще се изпълнява съвместно с израелски партньори. „Внесли сме предложението в Агенцията за инвестициите и оттам в Министерството на икономиката, където кандидатстваме за приоритетен проект“, обясни Пламен Панчев, който е председател на Съвета на директорите на „Сиенит холдинг“. Той обещава 30 000 работни места, пише „Стандарт“. Вестникът също така се спира на новостите, които се представят на Пловдивския панаир и Автомобилния сезон.

Рибното пристанище в Бургас вече е с нов собственик. Това е инвестиционното дружество CSIF (Clever Synergies Investment Fund) на Цветелина Бориславова.
В активите на новия собственик освен кейовете е и хладилната база, както и всички сухи складове, съобщава „Труд“.

Корпоративна печели от книжа, ЦКБ готви емисия

Валути, евро

Печалбата на Корпоративна ТБ за първото полугодие е над 27.09 млн. лв. при 24.7 млн. за същия период на миналата година. ЦКБ печели 5.8 млн. лева и подготвя емисия на дълг, конвертируем в акции. Това показаха отчетите на двете банки към 30 юни, публикувани на сайта на борсата.

Корпоративна отчита значителен ръст на кредитите – с 16% от началото на годината, както и продължаващо увеличение на привлечените средства – с 8.6%. Банката вече е на пето място по активи с дял от 7.6%. Въпреки експанзията нетният лихвен доход намалява – от 47 млн. лева през първото полугодие на миналата година на 31 млн. лева към 30 юни 2013 г. Банката компенсира с приходи от търговия с книжа, които са почти равни на приходите от лихви – 30 млн. лева. Тези приходи, които включват и курсови разлики, са нараснали значително спрямо същия период на миналата година, когато са били 19 млн. лева. Прави впечатление и голямото увеличение на другите приходи – от 3 на 17 млн. лева.

Печалбата на ЦКБ е 5.8 млн. лева и расте спрямо почти 5.7 млн. лева към 30 юни 2012 г. Нетният лихвен доход се увеличава от 22 на 27 млн. лева, но натежават загуби от ценни книжа и разходи за обезценка.

На последното си общо събрание акционерите на кооперативната банка овластиха Управителния съвет да увеличи капитала с до 90 млн. лева в резултат на конвертиране на дългови инструменти. Става дума за хибридни инструменти или облигации, конвертируеми в акции, които могат да бъдат емитирани през следващите пет години в размер на 45 млн. евро. Капиталът на ЦКБ е 113 млн. лева.