Изтичат срокове за проекти на фермери и стартъпи

евро

Сроковете по няколко мерки по Програмата за развитие на селските райони изтичат през май. Същевременно Launchub – един от фондовете на Jeremie, отвори нов прозорец за прием на предложения за финансиране от стартиращи иновативни компании.

От 13 май започва приемът на документи по мерки 311 и 312.
Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 13.05.2013 г. – 31.05.2013 г.
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 13.05.2013 г. – 31.05.2013 г.

Двете мерки подпомагат развитието на бизнес извън земеделието като  строежа на къщи за гости, автомивки, занаятчийски работилници и др. Финансовата помощ достига 70 % от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро за проект. По мярка 311 могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители, а мярка 312 е насочена към микропредприятия. Целта на финансирането е да насърчи предприемачеството и създаването на нови работни места в селските райони. Новост е, че и по двете мерки изрично се посочва, че няма да се финансират проекти за изграждане на ВЕИ до 1 мегават. Финансовата подкрепа по приетите проекти по първата мярка е до 46 млн. евро, а по мярката за микропредприятия – до 25.5 млн. евро.

От днес пък започва приемът по още две мерки:
Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 29.04.2013 г. – 23.05.2013 г.

По мярката за консултантски услуги бюджетът е на стойност до 434 хил. евро, а по втората мярка – до 4.8 млн. евро.

Днес стана ясно, че Фондът за рисково финансиране LAUNCHub отваря нов прозорец за кандидатстване за финансиране от 30 000 евро срещу минималнo дялово участие в стартиращи компании от дигиталния сектор от България и региона. Кандидатстването става онлайн.

Крайният срок за кандидатстване е 2 юни, като този път е обявен и ранен такъв – до 23 май. Успелите да попълнят онлайн въпросника до тази дата получават по-високи шансове да се присъединят към програмата, която ще започне през септември. LAUNCHub до момента е инвестирал общо над 1,5 милиона евро в 19 компании от България и региона.

Другият фонд – Eleven, също приема предложения без краен срок.