Продажбата на кредити от ТБ „Виктория“ срещна съпротива

БНБ

Работодателите се обявиха срещу продажбата на пакети от кредити от ТБ Виктория – дъщерна на КТБ, и поставиха въпроса за оставката на управителя на БНБ Иван Искров.

Документът е подписан от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа“.

Решението да се опита продажба на портфейла на ТБ „Виктория“ бе взето от БНБ на 16 септември. Според централната банка дъщерното дружество на КТБ не отговаря на условията за ликвидна подкрепа от БНБ (не се посочва защо), нито може да получи държавна помощ, тъй като КТБ не отговаря на изискването за платежоспособност. Затова се налага да се осигури ликвидност чрез продажба на кредити. Според решението поканите трябва да се изпратят до банките до 23 септември, а срокът за получаване на оферти е 15 октомври. Той съвпада със срока, поставен на ЕPIC, за неговата оферта за самата КТБ.

„Капитал“ твърди, че писмата до банките са поставили извънредно кратък срок за депозитиране на техните предложения за покупка на пакети кредити – до 1 октомври.

„За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати.

Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки, но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции, се посочва в общата декларация на бизнеса и синдикатите.“, коментират работодателите.Според декларацията сме изправени пред грубо погазване на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и продажбата на въпросните кредити е ликвидационна, а не оздравителна процедура. Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по несъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката. Квесторите не разполагат с ликвидационни правомощия  според работодателите. „Можем само да се питаме с каква цел се предприемат подобни действия за банка, за която от предишни доклади на квесторите знаем, че е в добро състояние и дори самото й поставяне под особен надзор беше изключително спорно.“

Социалните партньори настояват управителят на БНБ Иван Искров и Управителният съвет на БНБ да оповести позицията си. Всъщност квесторите действат по указание на БНБ, както се вижда от решението на УС от 16 септември. Работодателите заявяват, че ако Искров подкрепи незаконните действия на квесторите „ще бъдем принудени да поискаме незабавното Ви отстраняване от заеманата от Вас длъжност“.

Допълнение: На 2 октомври БНБ публикува на сайта си отговор, в който отрича да са канени други институции, освен банки.