Планът на Йоханис – нисък ДДС, магистрали и биоземеделие

Йоханис

Клаус Йоханис показа по впечатляващ начин, че и един протестант от германски произход има шансове в Румъния. Политикът, който четири последователни мандата е бил кмет на Сибиу, спечели изненадващо президентските избори на втория тур срещу смятания за фаворит социалдемократ Виктор Понта. Направи го не без помощта на 400 000 румънци в чужбина, част от които бяха разгневени заради невъзможността да гласуват на първи тур.

Икономическата програма на Йоханис не получи особено внимание, защото се смяташе, че той няма да спечели изборите. Сега, вече избраният за президент Йоханис идва във властта с една икономическа програма, в основата на която са принципи и мерки, които предполагат дискретно присъствие на държавата в икономиката, стимулиране на бизнессредата и намаляване на социалните помощи, коментира Зиарул финанчиар, цитиран от БТА.

„Румънската икономика изглежда изградена чрез и около държавния бюджет. Това обяснява защо гражданите очакват толкова много неща да дойдат от държавата или чрез посредничеството на държавата“, пише в програмата на Йоханис.

Йоханис предлага намаляване на данък добавена стойност на 19 процента (от 24 процента в момента), за да се намали укриването на данъци, както и намаляване на облагането на труда с данъчно стимулиране на икономически субекти, които носят добавена стойност. По-големите бюджетни нужди не трябва да означават по-високи данъци, а напротив, трябва да се попълват чрез улесняване и повишаване на събираемостта.

Плоският данък е справедливо и правилно решение, което дава резултати в румънската икономика. С плосък данък от 16 процента Румъния все още е фискално конкурентна спрямо повечето държави от ЕС. Не бюджетната политика трябва да направлява данъчната политика, не трябва да въвеждаме данъци, за да обезпечим разходите на бюджета и на разберем впоследствие, че няма откъде да дойдат. По мои виждания, данъчната политика не трябва да бъде проектирана според перспективата за максимални бюджетни приходи, смята Йоханис.

Той предлага също преосмисляне на пенсионната система, която е изправена пред опасността от финансов колапс и модернизиране на земеделието чрез развитие на селските райони и инвестиции в напоителната система. Същината на програмата е подкрепа за частната инициатива и осигуряване на коректна конкурентна среда, което е най-ефективното средство за просперитет – чрез предприемачество и продуктивна работа, а не чрез механизмите на социални помощи, които осигуряват в действителност един минимум на необходимите условия за живот. Според програмата на Йоханис добър живот в условията на пазарна икономика означава преди всичко добра работа.

Йоханис, чието мото в предизборната кампания бе „Румъния на добре свършената работа“, смята, че модернизирането на Румъния се основава на пет основни условия – гарантиране на собствеността; свобода на икономиката; конкурентна промишленост и модерно земеделие; защита на националното богатство и такава административна система, която е основана на партньорството между държава и гражданин, с реципрочни права и задължения. Усвояването на европейските фондове трябва да бъде приоритет „нула“ на всяко управление. Една икономика, на който й липсва капитал, е длъжна да оползотвори шансовете за трайно развитие с европейски пари. Свързването с Европа и западния свят не касае единствено политическите институции и появяването в международни органи, а има и практически израз в транспортната инфраструктура. Отсъствието на функционираща инфраструктура, която да свързва Румъния с останалите европейски държави води до опасността страната да остане в периферията на Европейския съюз и представлява сериозно препятствие за развитие, привличане на инвестиции, реклама на туризма и културата и пр., смята той.

Йоханис предлага изготвяне на план за развитие на транспорта в близките десет години, който да съдържа строеж на основни магистрали пътища в Румъния и етапите на строителството, строеж на железопътни линии за високоскоростни влакове, модернизиране на инфраструктурата на летищата.

Според новия президент Румъния може да стане номер едно в ЕС в областта на биоземеделието. Европейският пазар предлага големи възможности, а румънските продукти започват да стават признати и награждавани на различни европейски борси, казва избраният за нов държавен глава на Румъния.