Директивата за ипотеките ще защитава длъжниците от рискове

ипотеки имоти

Получателите на ипотечни кредити ще бъдат по-добре информирани, ще се ползват от частична защита срещу промени на пазара, които увеличават погасителните вноски, и ще имат повече закрила, ако не са в състояние да изплащат заема си, благодарение на нови правила, за които Европейският парламент даде предварително одобрение на 10 септември.

Целта на директивата е да насърчи отговорното задлъжняване, което означава, че на кандидатите трябва да бъде отказвана ипотека, ако не отговарят на стандартите за платежоспобност.

Директивата изключва финансовите санкции на потребителите при предсрочно погасяване. Банките обаче могат да получат справедлива компенсация в този случай.

Гражданите ще трябва да получават достатъчно информация, за да преценят  дългосрочните последици от тегленето на кредита и потенциалните рискове. Предвиждат се мерки срещу подвеждащата реклама и задължителен формат на рекламите.

Гражданите ще разполагат със седем дни за обмисляне преди подписването на договора и право на отказ в рамките на 7 дни след това.

Според нов текст реализацията на обезпечението ще води до погасяването на цялото задължение, ако кредитополучателят и кредитната институция изрично са включили такава клауза в договора.

Когато кредитополучател не е в състояние да изпълнява задълженията си, собствеността трябва да бъде продадена на възможно най-добрата цена и да се улесни изплащането на оставащите погасителни вноски, така че да се защитят потребителите и да се предпазят от поемане на прекалени дългове за дълги периоди, заявяват депутатите, съобщават от офиса на европарламента.

Директивата, която се очаква да влезе в сила през април 2014 г., получи широка подкрепа, въпреки някои критики. Белгийският депутат от зелените Филип Ламбер например предложи да има ограничения за размера на кредитите спрямо стойността на обезпечението (LTV).

Окончателното гласуване ще се състои след като страните договорят график за прилагането на директивата. Стандартно, страните ще имат две години да я въведат в законодателството.

[textblock style=“4″]Данъкът върху финансовите транзакции е незаконен?

Планът на 11 страни от Европейския съюз да наложат данък върху финансовите транзакции от 2014 г. е незаконен, тъй като нарушава суверинитета на други страни. Заключението е на правния офис на Съвета на ЕС в Брюксел. То ще затрудни мерките, които имат за цел да накарат банките да плащат около 35 милиарда евро на година заради това, че са получавали помощ от данъкоплатците по време на кризата през 2007-2009 г.
Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Португалия, Белгия, Естония, Гърция, Словакия и Словения планираха да наложат данъка върху търговията с акции, облигации и деривати без да има общо съгласие за това.
Правните служби на държавите членки обаче казват, че планът за данък върху транзакциите превишава юрисдикцията на страните за облагане с данъци в рамките на международното обичайно право. Говорител на комисаря по данъците е заявил пред EUObserver несъгласие със заключенията на правния офис.[/textblock]