1.15 млрд. евро за инфраструктурни и бизнес проекти

Правителството ще изтегли общо 1.15 милиарда евро заеми за реализиране на инфраструктурни проекти през 2014 г. Решението е част от бюджетната процедура за следващата година, съобщи правителствената информационна служба.

Ще бъдат сключени инвестиционен заем до 300 млн. евро от ЕИБ за проекта „Транзитни пътища-VІ”, както и труктурен програмен заем до 500 млн. евро от ЕИБ за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от европейските фондове, както и кредитна линия до 200 млн. евро от китайската Ексимбанк за финансиране на българо-китайски инвестиционни проекти в инфраструктурата, иновативните технологии и производствени проекти с висока добавена стойност за икономиката. Предвижда се и рамков заем до 150 млн. евро от ЕИБ за финансиране на малки проекти в аграрния сектор, в допълнение към увеличените средства към бюджета на аграрното министерство.

Средствата от 500 млн. евро от ЕИБ присъстват и в проектозакона за бюджета. Те се отнасят за следващия програмен период 2014-2020 г. През този програмен период беше теглен заем за съфинансиране на европроектите до 700 млн. лв.

За останалите заеми – Транзитни пътища, за селското стопанство и от китайската банка в доклада към проектобюджета пише, че ще бъдат ратифицирани през 2015 г. Има разлика в сумите по заема за „Транзитни пътища-VІ”, който според доклада е 150 млн. евро, тоест два пъти по-малко от решението на правителството, така както е обявено на сайта му.

Правителството одобри и държавните гаранции за следващата година. Едната е за междусистемната газова връзка Гърция – България в размер до валутната равностойност на 157 млн. лв. Проектът предвижда свързването на българската газопреносна система в района на Стара Загора с гръцката край Комотини. Последните развития, свързани с Южния газов коридор, очертават ключовото значение на проекта с оглед гарантирането на газовите доставки чрез диверсификация на източниците и маршрутите за внос на природен газ за страната ни, е посочено в съобщението.

Другата държавна гаранция е за Българската банка за развитие (ББР) за заемно споразумение с ЕИБ в размер до валутната равностойност на 300 млн. лв. Целта на заема е да осигури по-евтин кредитен ресурс за ББР, с който да се финансират проекти на малки и средни предприятия в земеделието и, промишлеността, както и малки инфраструктурни проекти, управлявани от общините. Ще се отпускат и средства за подкрепа на младежката заетост, иновациите и стартиращи предприятия, е посочено в съобщението.