Стоковите борси след прегръдката с банките

Карго

Структурата на пазарите на суровини се промени значително през последните години. Размерът и взаимната свързаност, подхранвани от лесния достъп до заеми, направиха големите търговски къщи твърде големи, коментира Диего Валианте за EconoMonitor.

Независимо дали супер цикълът при суровините заглъхва и властите притискат финансовите институции за инвестициите им във физически суровини, финансовата система необратимо промени структурата на стоковите пазари. Засилващото се взаимодействие на стоковите пазари с финансовата система през последното десетилетие обичайно се нарича финансиализация, тоест възвращаемостта от стоките все повече се обединява с възвращаемостта на чистите финансови активи.

Този процес се задейства от три фактора: растящата международна търговия, по-лесният достъп до международни финанси и новите технологии в търговската инфраструктура. Експанзията на международната търговия, подкрепена от регионалната търговска либерализация и ангажиментите в рамките на СТО, съвпаднаха с икономическата експанзия на развиващите се пазари като Китай и Бразилия и тяхното увеличено участие на тези пазари.

Ръст на стойността и размера на износа, 2001-2011

 

Стойност (млрд. $)

Размер

2001

2011

Год. ръст

2001

2011

Единици

Петрол

340.1

1,475

16%

38,262.1

38,854

хил. барела/дневно

Природен газ

82.4

368.5

16%

553.46

1073.32

млрд. куб.м

Желязна руда

14.8

180

28%

493.1

1,072.9

млн. т

Пшеница

19.1

47.6

10%

105.92

150.4

млн. т

Алуминий

16

38.1

9%

11.1

15.87

млн. т

Царевица

6.7

34.1

18%

74.67

117.03

млн. т

Кафе

5.4

28.6

18%

5.45

6.81

млн. т

Захар

4

17.8

16%

21.11

31.12

млн. т

Соево масло

2.9

11.1

14%

8.25

8.52

млн. т

Какао

2.6

8.8

13%

2.47

2.96

млн. т

Източник: Оценки на автора по данни на Световната банка, USDA, ABREE, BP, OPEC, FAO. Данните за алуминия са по оценки

Благодарение на гъвкавите парични политики и дерегулациите, високата възвращаемост, подхранвана от търсенето от развиващите се страни, привлече интереса на финансовите институции, трупащи кеш. Взаимодействието с финансовата система също така означаваше по-лесен достъп до финансов ливъридж от търговските компании . Финансовата система бе инструмент в развитието на международната търговия.

Комбинираният ефект на посочените три фактора направи физическите пазари по-свързани помежду им и финансовата система, което увеличи процикличността на въвращаемостта от суровините. Това се потвърждава от статистически значимата връзка между цените на ключовите суровини и финансовите индекси от началото на века, когато тези развития се материализираха.
Според анализа на автора, такава връзка между цените на стоките и финансовите индекси съществува в една или друга степен след 2002 г. при всички стоки с изключение на природния газ.
Новата пазарна структура интензифицира влиянието на нефинансовите и финансовите шокове, дори ако те се случват в малки региони. Правителствени действия, като забрани на износа се усещат много бързо в целя свят. Но това също е знак а ефективност. Индексното инвестиране едва повишава цените, но често осигурява ликвидност в подкрепа на изумителния ръст на хеджиращите инструменти, чрез електронните платформи за търговия с фючърси. Технологични нововъведения като търговията чрез алгоритми повишиха обемите на пазара на фючърси и изградиха силна връзка между поръчките на стоковите пазари, което подобри качеството на ценообразуване. Въпреки проблемите с доставките, които не съответстват на характеристиките на базовите физически като, какъвто е случаят с алуминия на Лондонската метална борса, еталонните цени днес отразяват повече информация и са по-устойчиви на информационни шокове.

Светът на неефективните стокови пазари е спомен от миналото, но интернационализацията също така означава концентрация на световната търговия в шепа големи компании, които трябва да останат отговорни за своите действия и да обявяват общия размер на физическите си притежания. Ако само от един от тези търговци, които придобиха големи количества суровини, рухне, сигурността на доставките в различни страни ще бъде поставена под заплаха, смята авторът. Споделянето на информация и кооординацията на пазарните участници и борсите (например, правилата за доставка) са ключови за осигуряването на ефективен надзор срещу потенциални манипулации на физическия и фючърсен пазар. Прозрачността на световните стокови пазари трябва да бъде първи приоритет.